Några axplock ur DHF:s historia

1941 – Midsommarafton bildades Danderyds Hembygdsförening.

1942 – hålls en tävling om föreningsmärke. Fröken Britt Björkman vann med ‘Framtid gror på fäders grund’, i dag DHF:s logotype.

Danderyds Slöjdgille och senare Enebybergs Slöjdgille ansluter till DHF. Dessa gillen startade och drev i 20 år samtliga lekskolor i kommunen. Danderydskören ansluter också till DHF.

1943 – får DHF en egen flagga av Bestyrelsen för Svenska Flaggans Dag

1947 – startar DHF diskussionerna om en ideell samlingslokal.

1948 – har Danderydssången premiär vid midsommartinget

1950 – får DHF en egen fana på Svenska Flaggans Dag. Danderyds Folkdanslag ansluter.

1953 – ingås en överenskommelse om samlingslokaler mellan Danderyds köping, Nora Trädgårdsstad Egnahemsförening, Danderyds Byggnadsförening och DHF. Egnahemsföreningen ställde tomt till förfogande och byggde Danderydsgården, som ställdes till köpingens förfogande. Byggnadsföreningen överlät sina tillgångar till köpingen. Därefter upplöstes både Byggnadsföreningen och Egnahemsföreningen. DHF åtog sig att inreda gården och att svara för dess skötsel. Köpingen förband sig att bidra med delar av kostnaderna samt att i framtiden svara för alla samlingslokaler i Danderyd.

Danderyds Spelmän ansluter till DHF

1954 – invigdes Danderydsgården men blev helt klar först 1955. Skötseln av gården tog huvuddelen av föreningens krafter.

1959 – övertar köpingen gården och den förvaltas av ett organ där DHF hade halva antalet funktionärer.

1960 – börjar ‘Bidrag till Danderyds historia – Danderydiana’ att utges med DHF:s dåvarande arkivarie Carl Gustaf Strandman som primus motor. Med hjälp av konstnären Runo Lette lämnar DHF förslag till utformning av Kvarnparken, ett förslag som kommunen följer.

DHF skänker Runo Lettes skulptur ‘Anna-Karin’ till köpingen. Statyn ställs upp utanför Danderydsgården. Dessvärre stjäls statyn 2003, men återbördades 2009.

1961 – invigs den nya majstången, komponerad efter gammal uppländsk förebild.

1962 – tar Fritidsnämnden över skötseln av Danderydsgården

1965 – skänker DHF Runo Lettes staty ‘Klockare Malm’ till den nya församlingsgården

1967 – DHF samlar in fotografiskt och annat bildmaterial

1968 – DHF deltar i storstädningen av Rinkebyskogen med ca 150 ‘städare’

1969 – DHF ansöker hos Länsstyrelsen om att Sätra äng skall bli naturreservat

1971 – delararrangör i ångtågsfärden Stockholm – Rimbo

1972 – DHF och Täby Hembygdsföreningen arrangerar ångbåtsfärden Stockholm – Björkö

1974 – överklagar Länsstyrelsens beslut att inte göra naturreservat av Sätra ängar. Deltar i diskussionen om utbyggnad av Nora Herrgård

1975 – Det första ‘Gamla Musik – Conditoriet’ genomförs och återkommer under 16 år. Deltar i bildandet av Stockholms läns Hembygdsförbund

1976 – Regeringen avslår överklagandet om Sätra äng som naturreservat

1978 – Informations- och diskussionskväll ‘Vad skall vi göra med våra grönområden’. Danderydstallriken börjar utges och kommer med 6 olika motiv.

1983 – DHF deltar i Danderyd/Täbys närradioutsändningar, vilket pågår under 4 år

1984 – Värd för Hembygdskavlen

1985 – Deltar i framtagandet av boken ‘Roslagsbanan 100 år’. Medel i Handikappsfonden skänks till Huvudbiblioteket för inläsning av böcker åt synskadade.

1986 – Deltar i Cancerfondens bössinsamling ‘Rädda livet’ vilket ger 17 000 kr

1988- instiftar DHF Danderydspriset som skall ges till person eller organisation som gjort en betydande insats för kulturen i Danderyds kommun.

1997 – avslutas utgivningen av ‘Bidrag till Danderyds historia – Danderydiana’, som omfattar 801 st A 4-sidor. Redan följande år inleds utgivningen av Danderydiana men nu i form av årsskrift.

2006 – Carl Gustaf Strandman, som skrev merparten av ‘Bidrag till Danderyds historia, erhåller Kungliga Sällskapet Pro Patrias Stora Guldmedalj för denna kulturgärning.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter