Danderyds Hembygdsförenings lokaler

Stallet sett från nordöst.

Danderyds Hembygdsförening håller numera till i Nora Herrgårds gamla stallbyggnad, eller dess gamla garage – förr kallades det för Noragaraget. Nu kallar vi det för Stallet.

Som en del kanske känner till så flyttade Danderyds hembygdsförening runt efter att man hade skänkt Danderydsgården till kommunen och Kulturskolan. Ett tag fanns allt på Solgården, men när den byggnaden revs fick föreningen till slut överta Stallet. Byggnaden fick genomgå en större renovering innan det gick att flytta in. Nu har vi, efter några år, börjat bo in oss.

Hembygdsföreningens adress är Hästhagsvägen 7, 182 39 Danderyd. Här är vår nya brevlåda vid infarten:

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter