Om oss

Om oss

Dalstorp-Nittorps Hembygdsförening verkar inom socknarna Dalstorp, Nittorp och Hulared. 

Ändamålet för föreningen är att vidmakthålla intresset för hembygden dess historia och traditioner samt att sammanföra oss intressenter till kulturellt utbyte och gemensam trevnad.

Föreningen startade 1951 och har idag ca 200 medlemmar. 

Vi arbetar med att samla in fotografier och beskrivningar på hus och personer och föremål från våra församlingar. I våra digitala arkiv har vi ca 1700 bilder varav en liten del finns utlagda på Hembygdsportalen.( https://www.hembygd.se/dalstorps-nittorps-hembygdsf-rening )

För detta ändamål träffas vi i våra hembygdsstugor, Stommen respektive Tommared

Program för verksamheten finns på föreningens hemsida. För skötsel och underhåll av vår stugor krävs mycket praktiskt arbete och detta görs nu uteslutande av oss medlemmar men vi ser gärna nya medlemmar som vill engagera sig i arbetet. Är du medlem kan du hyra stugan för egna sammankomster till en rimlig kostnad.