Om oss

Om oss

Dalstorp-Nittorps Hembygdsförening verkar inom socknarna Dalstorp, Nittorp och Hulared. 

Ändamålet för föreningen är att vidmakthålla intresset för hembygden dess historia och traditioner samt att sammanföra oss intressenter till kulturellt utbyte och gemensam trevnad.

Föreningen startade 1951 och har idag ca 200 medlemmar. 

Vi arbetar med att samla in fotografier och beskrivningar på hus och...

Läs mer >