Gillets funktionärer


Gillets styrelse 2020

Ordförande Ingalill Joelsson 0706-44 06 51    
Vice ordförande Lars Persson 0722-34 90 18    
Sekreterare Eva Karlsson 0702-94 41 22    
Vice sekreterare Sven-Erik Davidsson 031-88 43 90 0702-97 21 19  
Kassör Lena Sundberg 0703-29 48 18    
Vice kassör Ulf Rosengren 0530-310 75 0706-33 40 68  
Stugvärd Mats Joelsson 0702-59 73 30    
Ledamot Carin Gerhard 0706-78 89 16    
Ledamot Anne-Marie Hillerström 0704-93 31 35    
Suppleant Allan Adamsson 031-96 06 30 0706-96 46 59  
Suppleant Sven Pettersson 0765-55 94 04    

 

Övriga funktionärer

Revisor Margaretha Janhäll 0706-46 21 18    
Revisor Birgitta Svensson 0705-88 83 96    
Revisorssuppleant Ulla Syversen 031-21 08 55    
Revisorssuppleant Ulla Olausson 0706-92 13 72    
Valberedning Inger Gelotte 0735-09 55 12    
Valberedning Thomas Bernet 0706-78 24 47    
Valberedning Benny Carlsson 0708-54 33 21 sammankallande  

 

Förening:

Dalslands Gille i Göteborg

Ändrad av: Dalslands Gille i Göteborg (2020-03-16 15:33:12) Kontakta föreningen
Skapad av: Dalslands Gille i Göteborg (2019-03-04 15:12:09) Kontakta föreningen