Gruvor i Dalsland

Bilder från den 18 maj finns här

Gruvdag i Fröskog

Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund anordnade en studiedag om gruvhistoria i Dalsland lördagen den 18 maj. Besök gjordes bl a vid Wargön Alloys stora kvartsbrott och f d lastficka i Fröskog samt vid platsen för Stora Strands gruva, nu för tiden mera känd, som SMU:s lägergård.

I kvartsbrottet i Fröskog berättade Bo Flink, produktionsdirektör vid Vargön Alloys, om stenbrottets historia och nuvarande produktion, Wargöns AB har brutit kvarts här i egen regi sen år 1926. Detta kvartsbrott är ett av de tre stora i Dalsland där brytning fortfarande sker. Vargön Alloys gör sex sprängningar per år och för närvarande ligger 180 000 ton krossad kvarts färdig för leverans per lastbil till smältverket i Vargön. Kvartsen används vid tillverkningen av ferrokrom då den förstärker bindningen i legeringar och stål.
​​​​​​​
Vid sjön Ärr besågs även Wargön AB:s f d lastficka för kvarts som användes för mellanlagring av den krossade stenen. Lastfickan var i bruk åren 1929 – 1971 när kvartsen från Fröskog fraktades med båt till Vänersborg. Det var sex båtar bl a M/F Lindö och Idog som gick med kvarts. Båtarnas lastkapacitet var omkring 100 ton och lastningen tog en timma. Håkan Bürgemeister, Fengersfors, visade den informationsskylt vid lastfickan som han tagit initiativ till.

Dagen avslutades med visning av det som finns kvar av Stora Strands misslyckade koppargruvprojekt. Karl Erik Johannesson från Köpmannebro berättade initierat om det stora gruvschaktet och gruvgatan. Han är styvson till den siste gruvfogden Viktor Björkqvist och bodde där som barn på 1940-talet. Längs gruvgatan finns ruiner kvar av krossen, anrikningsverket och transformatorstationen.

Gerhard Jansson, Åmål som är ordförande för Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund hade planerat denna gruvdag som han inledde med ett intressant föredrag om dalsländsk järnhantering och gruvhistoria från 1600-talet och framåt.
​​​​​​​
Gudrun Rydberg 
 


Editerad av: Bo Andersson (2019-05-29 11:57:54)

Kontakta oss