Edestams

DONATIONS-BREV

Till Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund överlämnar undertecknad 50.000 kronor, vilka skall utgöra en fond under namnet Anna och Anders Edestams forskningsfond. Av fondens avkastning skall en fjärdedel årligen läggas till kapitalet. Resten av avkastningen skall användas till bidrag till forskning i Dalslands historia och geografi, fattat i någorlunda vid bemärkelse, eller till bidrag till publicering av resultaten av sådan forskning, som kan anses ha vetenskaplig karaktär och som är av allmänt intresse. Ett eller flera års avkastning skall kunna reserveras för användning ett kommande år eller till av betalning på tidigare (tidigast år 1965) gjorda förskott. Fonden förvaltas av Hembygdsförbundets styrelse, som även beslutar om avkastningens användning.

Karlstad den 4 juni 1964   Anders Edestam

Detta är en avskrift av en kopia av Anders Edestams donationsbrev.

1 januari 2016 finns det 126 133 kr i utdelningsbar ränta.