Dalslandsmedaljen

Förteckning över Dalslandsmedaljörer från år 1960

År 1960
1. Erland Borglund, rektor, Dals Långed. 2. Åke Nettelblad, överläkare, Bäckefors. 3. C[arl] P[etrus]  Olsson, riksdagsman, Mellerud. 4. Malcolm Paulsson, bankdirektör, Mellerud. 5. Axel Rubbestad, riksdagsman, Ödeborg. 6. William A:son Sävblom, kommunalborgmästare, Åmål. 7. Aurora Thorson, fru, Färgelanda. (Källa: Hembygden Dalsland 1961, s. 91-96)

År 1961
8. Alvar Lundin, konstnär, Ånimskog. 9. Sven Wennberg, disponent, Billingsfors. (Källa Hembygden Dalsland 1962, s. 84 – 86)

År 1962
10. A[nders] G[ustaf] Bördh, skriftställare, Dals Grinstad. 11. Anders Edestam, läroverksadjunkt, Karlstad. (Källa: Hembygden Dalsland 1963, s. 123, 126)

År 1963
12. Bror Alvring, bruksinspektor, Dals Rostock. 13. Gösta Nordström, fabrikör, Åmål. (Källa: Hembygden Dalsland 1964, s. 84 – 88)

År 1964
14. Mats Lemne, landshövding, Vänersborg. 15. Kurt Armander, direktör, Ed. (Källa: Hembygden Dalsland 1965, s. 98 – 99)

År 1965
16. John Fenger-Krog, disponent, Fengersfors. 17. Ivan Löfgren, skriftställare, Ärtemark. (Källa: Hembygden Dalsland 1966, s. 77)

År 1966
18. Britta Rådström, intendent, Bengtsfors. 19. Sven-Axel Hallbäck, landsantikvarie, Skara. (Källa: Hembygden Dalsland 1967, s. 121)

År 1967
20. Helmer Larsson, landstingsordförande, Alingsås. (Källa: Hembygden Dalsland 1968, s. 160 – 161)

År 1968
21. Lars Madsén, fil. dr., Stockholm. 22. Waldemar Skoglund, redaktör, Bengtsfors. (Källa: Hembygden Dalsland 1969-70, s. 185.

År 1969
23. Ragnar Högman, konstnär, Köpmannebro. 24. Carl Eric Werselius, direktör, Bengtsfors. (Källa: Hembygden Dalsland 1969-70, s. 185-186)

År 1970
25. Carl Herman Wärme, Minneapolis, USA. 26. Beda Aronsson-Galle, konstnär, Bengtsfors. (Källa: Hembygden Dalsland 1971, s. 235 – 236)

År 1971
27. Erik Berger, rallyförare, Bengtsfors. 28. Arvid Enarsson (postumt), riksdagsman, Laxarby. (Källa: Hembygden Dalsland 1972, s. 198-199)

År 1972
29. Einar Jansson, agronom, Ellenö. 30. Nils Gerhard Karvik, lektor, Lidköping. 31. Anders Thyberg, konstnär, Göteborg. (Källa: Hembygden Dalsland 1973, s. 224-225)

År 1973
32. Ragnar Hult, konstnär, Tösse. 33. Erik Vikbladh, musikdirektör, Åmål. (Källa: Hembygden Dalsland 1974, s. 140-142)

År 1974
34. Helena Thorsson, bankkamrer, Färgelanda. (Källa: Hembygden Dalsland 1975, s. 164-165)

År 1975
35. Henry Karlsson, kanalförman, Håverud. 36. Gustav Gustavsson, lantbrevbärare, Kloa, Steneby. (Källa: Hembygden Dalsland 1977, s. 146-148)

År 1976
37. Hans Nordström, Åsiverken, Åmål. 38. Tage Heimer, hembygdsforskare, Ed. (Källa: Hembygden Dalsland 1977, s. 146-148)

År 1977
Ingen utdelning. (Uppgifter saknas i Hembygden)

År 1978
39. Gunnar von Sydow, landshövding, Vänersborg. 40. Gunnar Olsson, rektor, Mellerud. 41. Ivan Johansson, skriftställare, Kroken, Ödskölt. (Uppgifter saknas i Hembygden).

År 1979
42. Sven Liljekvist, slöjdlärare, Mellerud. 43. Olof Ljung, arkivarie, Ör. (Uppgifter saknas i Hembygden).

År 1980
44. Nils Eliasson, hembygdsforskare, Nössemark. (Källa: Hembygden Dalsland 1982, s. 217)

År 1981
45. Per-Arne Andersson, botanist, Steneby. (Källa: Hembygden Dalsland 1983, s. 247-248)

År 1982
46. Olle Enbågen, hembygdsforskare, Dals Långed. 47. Olle Eriksson, riksdagsman, Steneby. (Uppgifter saknas i Hembygden)

År 1983
48. Anton Larsson, f.d. landstingsråd, Hannebol, Tösse. (Uppgifter saknas i Hembygden)

År 1984
49. Irma Bryntesson, halmkonstnär, Dals Långed. (Källa: Hembygden Dalsland 1986/87, s. 262)

År 1985
50. Georg Suttner, konstnär, Stockholm. (Källa: Hembygden Dalsland 1988, s. 152)

År 1986
51. Gertrud Wallin, musikdirektör, Billingsfors. (Uppgifter saknas i Hembygden)

År 1987
52. Ragnar Karlsson, personalchef på Håfreströms pappersbruk, Åsensbruk. (Uppgifter saknas i Hembygden)

År 1988
53. Per Otto Klevenmark, drätselkamrer, Ed. (Källa: Hembygden Dalsland 1989, s. 174 – 175)

År 1989
54. Hans-Erik Engqvist, författare, Vänersborg. (Uppgifter saknas i Hembygden)

År 1990
55. Göte Fridh, landshövding, Vänersborg. (Källa: Hembygden Dalsland 1991, s. 142-143)

År 1991
56. Gordon Skoglund, redaktör, Bengtsfors. (Källa: Hembygden Dalsland 1992, s. 158-159)

År 1992
57. Lissie Olsson Arle, konstnär, Stockholm. 58. Åke E. Gunnarsson, f.d kanaldirektör, Karlstad. (Källa: Hembygden Dalsland 1993, s. 201-203)

År 1993
58. Åke Blomgren, hembygdsforskare, Åmål. 59. Jan Ottosson, skidåkare, Åsarna och Högsäter. (Källa: Hembygden Dalsland 1994, s. 151-152)

År 1994
61. Karl Karlsson, poet, Anolfsbyn, Skållerud. 62. Ingvar Arvidsson, naturvårdare, Bengtsfors. (Källa: Hembygden Dalsland 1995, s. 137-138)

År 1995
63. Sverker Hynell, kommundirektör och ordförande för Dalslands Travsällskap, Åmål. 64. Sten Torstensson, antikhandlare, Mellerud. 65. Sven Olov Andreasson, arbetsförmedlingschef, Bengtsfors. (Källa: Hembygden Dalsland 1996, s. 217-222)

År 1996
66. Gunilla Grundström, rektor Stenebyskolan, Dals Långed. 67. Roy Andersson, direktör, Bäckefors. (Källa: Hembygden Dalsland 1997, s. 183-186)

År 1997
68. Roy Johansson (senare Ferling), folkhögskollärare, hembygdsforskare och konstnär, Färgelanda. 69. Berit Rödseth, direktör, Nössemark. (Källa: Hembygden Dalsland 1998, s. 197)

År 1998
70. Bengt K Å Johansson, f d landshövding, Vänersborg. 71. Roy Andersson, charkuterist, Brålanda. (Källa: Hembygden Dalsland 1999, s. 149)

År 1999
72. Arne Isacsson, konstnär, Gerlesborg. 73. Sven Bertil Nilsson, divisionschef Duni, Skåpafors. (Källa: Hembygden Dalsland 2000, s. 190)

År 2000
74. Einar Hansander, folkmusiker, Vänersborg. 75. Bengt Håkansson, direktör, Åmål. (Källa: Hembygden Dalsland 2001, s. 126)

År 2001
76. Carin och Christer Falkholt, Norebyn, Steneby. 77. Mathias Fredriksson, skidåkare, Dals Rostock. (Källa: Hembygden Dalsland 2002, s. 154)

År 2002
78. Mats Strömblad, VD Fehrer Sweden AB, Färgelanda. 79. Björn Carlén, konstnär, Åmål. (Källa: Hembygden Dalsland 2003, s. 144 – 150)

År 2003
80. Monika Åhlund, hembygdsforskare, Steneby. 81. Christer Nilsson och Nils Lönnsjö, Åmåls bluesfestival. (Källa: Hembygden Dalsland 2004, s. 127 – 129)

År 2004
82. Eivor och Jim Blom, Bloms varuhus, Mellerud. 83. Per Hultqvist, docent i historia, Göteborg och Köpmannebro. (Källa: Hembygden Dalsland 2005, s. 225 – 227)

År 2005
84. Lena Lundberg, VD Dalslands Center, Upperud. (Källa: Hembygden Dalsland 2006, s. 274)

År 2006
85. Märta Kashammar, f d halmslöjdslärare, Dals Långed. (Källa: Hembygden Dalsland 2007, s. 186)

År 2007
86. Christian Aarsrud, f d 1:e museiantikvarie och konstnär, Sundals Ryr. (Källa: Hembygden Dalsland 2008, s. 215-216)

År 2008
87. Anita K. Alexandersson, grundare av Bokdagar i Dalsland, Åmål. (Källa: Hembygden Dalsland 2009, s. 225-226)

År 2009
88. Pia Hagmar, författare, Brålanda. (Källa: Hembygden Dalsland 2010, s. 211)

År 2010
89. Not Quite, konstnärskollektiv, Fengersfors. (Källa: Hembygden Dalsland 2011, s. 199)

År 2011
90. Stig Johansson, f d kommunchef, Bengtsfors. 91. Elvi Karlsson, VD, Köpmannebro. (Källa: Hembygden Dalsland 2012, s, 227-230)

År 2012
92. Alban Faust, folkmusiker, Ör. (Källa: Hembygden Dalsland 2013, s. 223)

År 2013
93. Daniel Poohl, författare och chefredaktör för tidskriften Expo, Stockholm och Åsensbruk. 94. Gudrun Rydberg, hembygdsforskare, Bolstad och Lilla Edet. (Källa: Hembygden Dalsland 2014, s. 285-289)

År 2014
95. Dal-Västra Värmlands Järnväg (DVVJ), Bengtsfors. (Källa: Hembygden Dalsland 2015, s. 250)

År 2015
96. Torsten Fransson, hembygdsforskare, Edsleskog. 97. Sten Jacobsson, glasmästare och försäljare av konstnärsmaterial, Bäckefors. 98. Erik Berger, rallyförare, Bengtsfors (för andra gången). (Källa: Hembygden Dalsland 2016, s. 198-202)

År 2016
99. Brålanda företagarförening

upprättad av Gudrun Rydberg och Monika Åhlund den 20 juli 2015

OBS! Hembygden Dalsland är Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbunds årsbok som publicerats sedan år 1918.