CD-skivor

 

Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund har i sitt arkiv ett antal ljudband.
Dessa har blivit migrerade av Mediapoolen i Skövde och finns numera att köpa på CD-skivor.

Skivorna kan beställas genom:
Gudrun Rydberg
Kuskvägen 7
463 34 Lilla Edet
0520-65 73 00, 070-374 23 27
e-post: [email protected]

Betalning kan ske på två sätt. Dels genom förskottsbetalning till bankgiro eller mot faktura med då tillkommer en faktureringsavgift på 50 kr. Ange betalningssätt vid beställning .

Överbanmästaren Evert Bergman, Mellerud

Överbanmästaren Evert Bergman (1895 – 1985), Mellerud var uppväxt i banvaktsstugan i Skarperud, Gunnarsnäs socken och I Dals Rostocks första järnvägsstation vid Skarperudspasset där fadern var föreståndare. När Dals Rostocks andra och större station byggdes 1909 blev fadern stationskarl. Familjen flyttade då till eget hus i Dals Rostock. Evert Bergman berättar om profiler och miljöer i Dals Rostock, under 1910-talet, son garvare Dahlén på Råbäck, fiskhandlare Buller och hans getabock, Sven Skarp, Rostocks Brunn mm.
Evert Bergman arbetade vid Dalslands Järnväg mellan Kornsjö och Mellerud under 51 års tid som banvaktare vid Arket och Östevatten 1920 – 1937, banvaktsförman 1938 – 1945, förste banmästare 1946 – 1951 och överbanmästare från 1952. Han berättar bl a om ångmotorvagnen som fick smeknamnet ”var-åttonde-dag” då den alltför ofta gick en dag och sedan fick repareras under sju dagar. Dalslandsbanan hade sin glanstid med ökade transporter under de två världskrigen bl a den s k permittenttrafiken.
Evert Bergman var gift två gånger. Vid intervjutillfället medverkar hans andra fru Hilly Bergman genom att sjunga skillingtryck.
Mer kan läsas om Evert Bergman i Hjalmar Åbergs bok ”Farfar berättar” sid. 86 – 95.

Ljudbandsintervju gjord av Hjalmar Åberg, Dals Rostock.
Består av 1 CD-skiva i etui.
Pris: 90 kr.

Cowboyen Johan på Vallarne, Grönhult, Dalskog

Cowboyen Johan Stensson (1886-1971) Vallarne, Grönhult, Dalskogs socken hade arbetat som cowboy i USA under åren 1908 – 1936.
Han var uppväxt i Dalskogs socken på olika torp under Kopparbol, Trollungebyn och Hallorsbyn. År 1904 flyttade han till USA där han till en början försörjde sig som stenarbetare och guldgrävare. Åren 1908 – 1936 arbetade han som cowboy på olika rancher ute på prärien. Den största ranchen hade 3000 kreatur bestående av biffkor och hästar. Djuren sändes till slakt i Denver, Kansas. Johan Stensson ägde samtidigt ett eget Homestead i USA på 482 tunnland med 75 kreatur. År 1936 flyttade han hem till systern Hilma Stensson som bodde på gården Vallarne i Grönhult, Dalskogs socken. Deras föräldrar hade flyttat till Vallarne år 1908. Vid intervjun år 1965 hade han fortfarande kvar sin Homestead i USA.

Ljudbandsintervju gjord av Hjalmar Åberg, Dals Rostock.
Består av 1 CD-skiva i etui.
Pris: 90 kr.

Skinn-Anders i Årbol, Dalskog

Skinnhandlaren och jägaren Anders Jansson (1893-1985) i Årbol, Dalskogs socken kallad ”Skinn-Anders” var son till pistolsmeden Jan Jonasson i Eriksbyn, Örs socken. Han fick som barn lära sig gäddfiske med ryssjor i sjön Kålungen. Gäddornas rom och mjölke pressades ur fisken och hälldes i en vattenfylld eka på stranden. När ynglen blivit 2 – 3 cm hälldes de tillbaka i sjön för att säkra återväxten av gädda. En metod som medförde att tillgången på gädda var god i Kålungen. Anders Jansson fick, liksom sina bröder, sin första bössa när han var 11 år. året därpå lyckades han skjuta både sin första hare och sin första räv. Vid intervjutillfället hade han skjutit totalt 300 rävar under sitt liv, de flesta på ”åtel”, samt 7 älgar på egen hand. I jaktlaget hade det blivit 70 stycken älgar. Rävskinnen sålde han till olika pälshandlare i Mellerud, Vänersborg och Göteborg. Han har även handlat med skinn vilket gett honom smeknamnet ”Skinn-Anders”, Anders Jansson var bosatt med sin familj i Årbol, Dalskogs socken från år 1926.

Ljudbandsintervju gjord av Hjalmar Åberg, Dals Rostock.
Består av 1 CD-skiva i etui.
Pris: 90 kr.

Torparen Johan Edvinsson på Nordkas i Klevmarken, Dals-Ed

Johan Edvinsson (1896 – 1986) på torpet Nordkas under hemmanet Klevmarken i Dals-Eds socken var son till Edvin och Ida Augustsson. Han bodde större delen av sitt liv tillsammans med föräldrar och syskon på torpet Nordkas. Johan var mycket intresserad av jakt. I sin ungdom hade han deltagit i slåtterarbete på det stora myrslåtterområdet kring Heråälvens dalgång i Klevmarken. Omkring sekelskiftet 1900 fanns ett 15-tal ängslador kring Heråälven. Myrslåtter förekom ända in på 1930-talet i trakterna norr om Klevmarken.

Ljudbandsintervju gjord av Algot Gustafsson, Ed omkring 1970.
Består av 1 CD-skiva i etui.
Pris: 90 kr.

Albin Svensson i Bräckan, Råggärd

Lantbrukaren Albin Svensson (1883-1974) var ägare till gården Bräckan, Råggärds socken åren 1926-1964.
Han var född på torpet Skräddarängen under hemmanet Gunbjörbyn, Ödskölts socken. Pappan var skräddare till yrket. Albin Svensson berättar om jakt på björn och varg, tjärbränning och livet i torp och backstugor i Gunbjörbyskogen i hans barndom på 1890-talet. Han började sitt yrkesliv som vallhôling och blev därefter skogsarbetare vid 11 års ålder. Albin Svenssons frus bror var gift med systern till intervjuaren Algot Gustafssons fru. Båda deras fruar hette Anna.
Mer att läsa om Albin Svensson och hans familj i boken ”Folk och gårdar i Råggärd” / utgiven av Råggärds hembygdsförening. – Råggärd, 2000. – s. 396 -397.

Ljudbandsintervju gjord av Algot Gustafsson, Ed omkring 1970.
Består av 1 CD-skiva i etui.
Pris: 90 kr.

Prickhållaren Frans Jonsson på Strätet, Dalbergså

Torparen och prickhållaren Frans Jonsson (1879 – 1970) på Norra Strätet, Dalbergså, Bolstads socken arbetade som prickhållare vid inloppet till Dalbergså hamn under 30 års tid. han brukade även torpet Norra Strätet under herrgården Qvantenburg. Frans tjänade dessutom som ”utläsare” när någon dött i grannskapet. Frans på Strätet var en flitig sångare av sjömansvisor.
Frans Jonsson var uppväxt på Karlsfält under herrgården Qvantenburg där föräldrarna var statare. Frans gifte sig sig år 1904 med Anna Kristoffersson från Espesäter.

Ljudbandsintervju gjord av Hjalmar Åberg,
Dals Rostock.
Består av 1 CD-skiva i etui.
Pris: 90 kr.

Timmermannen Lars Andersson på Huskalund, Sundals-Ryr

Timmermannen Lars Andersson (1898 – 1985) bodde på gården Huskalund under Bollungen, Sundals-Ryrs socken. Gården ligger på norra sidan av tjärnet Sundssjön. Lars mor Anna Sofia Larsdotter (1868 – 1951) var ensamstående och bosatt med sonen i föräldrahemmet på Huskalund. Mamman försörjde sig och sonen Lars genom smide, snickeri och tjärbränning. I grannskapet kring Huskalund fanns, när Lars växte upp, Ideströms kvarn, Dalarna och Katrinebacken. Bland personer som han minns finns barnmorskan ”Spole-Kajsa”, sillkörare Mellqvist från norra Bohuslän, kolmilorna på Buxåsen och kolaren Magnus på Tomta, kloka gumman Maja-Lisa på Högeström i Högsäters socken, djurdoktorn Andreas på Tomta m fl.

Ljudbandsintervju gjord av Hjalmar Åberg,
Dals Rostock.
Består av 1 CD-skiva i etui.
Pris: 90 kr.

Hemmansägaren Karl Jonasson i Bön, Rölanda socken

Hemmansägaren och f d timmerflottaren Karl Jonasson (1890 – 1973) var bosatt i Bön, Rölanda socken från år 1960. Mellan 1930 0ch 1960 bodde han med sin familj I Roth i samma socken.
Karl Jonasson var född på torpet Kvifala under hemmanet Stinserud i Håbols socken. Kvifala låg vid tjärnet Krokvattnet på gränsen mellan Håbols och Dals Eds socknar. I ungdomen hade han arbetat som timmerflottare.
Karl Jonsson berättar om torpen och backstugorna under hemmanet Stinserud, Elis Perssons fotoateljé i Glimserud, om guldsmeden Rye och ett skär i Kärringvattnet som uppkallats efter denne samt andra minnen från barndomen i Håbols socken.

Ljudbandsintervju gjord av Algot Gustafsson, Ed.
Består av 1 CD-skiva i etui.
Pris: 90 kr.

Norra Hagens ostmejeri i Grinstad

Hemmansägaren Oscar Petersson (1902-1970), Norra Hagen, Grinstads socken drev ostmejeri i Norra Hagen, Grinstads socken åren 1931-1948. Hans far Axel Petersson hade köpt gården och byggt upp mejeriet år 1897 efter att han flyttat hem igen från USA. Oscar och hans fru Elsa övertog mejeriet när fadern dog. De byggde en mejeribyggnad på en tomt som låg närmare vägen år 1935. Då fanns det 8 – 10 privatägda småmejerier i trakten samt två större mejerier i Åsebro och Mellerud.

Ljudbandsintervju gjord av Hjalmar Åberg,
Dals Rostock.
Består av 1 CD-skiva i etui.
Pris: 90 kr.

 

Skräddarmäster Efraim Storm i Bäckefors

Skräddarmäster Efraim Storm (1886 – 1969) startade eget skrädderi i Bäckefors år 1905. Han var född i Råggärds socken där fadern var snickare till yrket. När han var tre år drabbades han av barnförlamning och blev handikappad i ena benet.
Från 16 års ålder var han lärling hos byskräddaren August Lindström och senare hos Albin Jakobsson. Efraim Storm följde skräddaren från gård till gård och sydde kläder. Ett tag arbetade han som skräddare i Norge innan han etablerade sig i Bäckefors.
Vid intervjutillfället hade Efraim Storm haft sitt skrädderi i 60 års tid och han satt fortfarande på bordet på traditionellt skräddarevis när han arbetade. Symaskinen var från 1912.

Ljudbandsintervju gjord av Hjalmar Åberg,
Dals Rostock.
Består av 1 CD-skiva i etui.
Pris: 90 kr.

Sjömaskinisten Otto Högberg från Plan på Kroppefjäll

Andre maskinisten Otto Högberg (1897 – 1994), Postgatan 5, Mellerud hade arbetat som sjöman i 49 års tid. Han var född på torpet Plan under Bäckebol Södra, Gunnarsnäs socken.
Fadern var skifferhuggare och Otto hjälpte under skoltiden till i skifferbrottet på Kroppefjäll. Sin första båt Järnbaden mönstrade Otto Högberg ombord på under 1914. Under första världskriget överlevde han två fartygssänkningar ute på atlanten men blev sårad i ena handen. Vid första förlisningen utanför Azorerna tillbringade Otto fyra dygn i livbåt. Han arbetade nio år på Sveriges största oljetanker Marieholm där han slutade som andre maskinist.
Vid intervjutillfället var Otto Högberg pensionerad sedan tre år tillbaks och ägnade sig åt att bygga modeller av båtar. År 1992 flyttade han till Södra Timmervik i Gestads socken.

Ljudbandsintervju gjord av Hjalmar Åberg,
Dals Rostock.
Består av 1 CD-skiva i etui.
Pris: 90 kr.

Donatorn Frederic Lehnbergh från Ånimskog

Frederic Lehndbergh (1866-1956) var uppväxt på torpet Hermansmyren i Ånimskogs socken. Föräldrarna hette Larsson i efternamn. Fredric emigrerade till USA år 1889 och slog sig ned i Chicago där han blev skräddare med egen firma. År 1907 var han hemma i Ånimskog och hälsade på släkten.
Han köpte en farm i Californien vilken till en början sköttes av hans bror. När denne tröttnade och skaffade sig en egen firma flyttade Fredric istället dit på 1930-talet. Vid pensioneringen sålde han korna och flyttade till hotell Rosslyn i Los Angels.
Sin kvarlåtenskap i form av tomter i Chicago och farmen utanför Los Angeles donerade han till en fond vars avkastning tillföll Dalslands- Fornminnes- och Hembygdsförbund.

Ljudbandsintervju gjord av landsantikvarie
Sven Axel Hallbäck, Vänersborg.
Består av 1 CD-skiva i etui.
Pris: 90 kr.

Lärarinnan Hilda Henriksson i Dals-Rostock

Lärarinnan Hilda henriksson (1885-1983), Lövåsvägen 30 D, Dals Rostock var född i Dalskogs socken. Nitton år gammal gifte hon sig med år 1904 med rektor Johannes Henriksson (1853-1935), Dals-Rostock som varit hennes lärare. Maken var 32 år äldre. Vid giftermålet var Hilda bosatt på Hjulsängen i Gunnarsnäs socken. Johannes Henriksson drev medicinalväxtodling och en privatskola i Dals-Rostock. Hilda undervisade i Rostocks privata elementarskola under 30 års tid. Skolan lades ner 1934 och lokalerna hyrdes ut till kommunens småskola. Hilda fortsatte att undervisa där samt senare i Åsmule skola.
Hilda Henriksson berättar om hennes och makens arbete med medicinalväxtodlingen och Rostocks elementarskola.

Ljudbandsintervju gjord av Hjalmar Åberg,
Dals Rostock.
Består av 1 CD-skiva i etui.
Pris: 90 kr.

Historieberättaren Fredrik Arvidsson på Tolslätt, Dals Ed

Lantbrukaren Fredrik Arvidsson (1892-1978), Tolslätt, Dals-Eds socken var född på den gamla släktgården Olasbyn i Håbols socken. Han var också verksam som skogshuggare, smed med egen verkstad samt prenumerationsombud för olika tidningar. Han var välkänd för sin tekniska skicklighet när det gällde mekaniska reparationer.
Fredrik Arvidsson var mycket jakrintresserad. Han var en talanfull berättare av jakthistorier, om björn och varg i Olasbyn, efter sin far Arvid Andersson och sin farfar Anders Engelbrektsson. En besvärlig björn, som åt havre på störarna i Olasbyn, sköts vid Fågellia. Andra historier handlar om spöken.

Ljudbandsintervju gjord av Algot Gustafsson, Ed.
Består av 1 CD-skiva i etui.
Pris: 90 kr.

Sommargästen Sigurd Bäfverfeldt på Ekorrhögen, Äng i Ed

Advokat Sigurd Jensen Bäfverfeldt (född 1886), Oslo och Uppsala, bodde varje sommar åren 1892-1975 i sitt hus på Ekorrhögen, Äng i Ed.
Han var son till Frithjof Jensen, lektor vid högre offentliga allmänskolan i Fredrikshald, och Hildegard Elisabet Bäfverfeldt från herrgården, Strand, Ed. Sigurd Bäfverfeldt berättar om tegelbruket i Äng och mammans anfäder av den adliga släkten Bäfverfeldt. Dessa har bl a bott i Fredrikshald, Skee socken i Bohuslän samt i Rävmarken och Strand m fl gårdar i Dals-Eds socken. Sigurd Bäfverfeldt har skildrat fler minnen från sommaren 1905 i artikeln ”När unionen brast” i: Boken om Dals Ed, 1977.

Ljudbandsintervju gjord av Algot Gustafsson, Ed.
Består av 1 CD-skiva i etui.
Pris: 90 kr.

Skomakarmäster Johan Eriksson i Bäckefors

Skomakarmästaren Johan Eriksson (1879-1972) drev eget skomakeri i Bäckefors från år 1908. Han var född i Norra Hällan, Färgelanda socken där fadern var småskollärare. Johan började som skomakarelärling vid 16 års ålder. Han lärde sig sko- och sadelmakeri hos skomakaren i Storberg, Ödeborg och hos finskomakaren Jansson i Färgelanda. Johan Eriksson arbetade sen som ambulerande skomakre tillsammans med sina bröder. De gick mellan gårdarna i socknarna Gesäter, Lerdal, Krokstad och Töftedal. Ett tag hade de skomakeri i Uddevalla där de utförde arbeten för firman Wassén & Eriksson. Johan Eriksson gifte sig 1908 med en flicka från Töftedal och bosatte sig då i Bäckefors.

Ljudbandsintervju gjord av Hjalmar Åberg,
Dals Rostock.
Består av 1 CD-skiva i etui.
Pris: 90 kr.

Skogsarbetaren Anton Karlsson i Stora Gillerud, Ödskölt

Lantbrukaren Anton Karlsson (1889-1977), Stora Gillerud under hemmanet Vången, Ödskölts socken hade i sin ungdom arbetat med skogsarbete, kolkörning och flottning i Valboån för Munkedals bruk. På 1910- 1920-talet sysslade han med torvbrytning på Bred Mosse. På fritiden ägnade han sig åt kommunalpolitik.
Anton Karlsson berättar också om torpen runt Gillerud samt Gunbjörbyn och Bräcka i Råggärds socken.

Ljudbandsintervju gjord av Algot Gustafsson, Ed.
Består av 1 CD-skiva i etui.
Pris: 90 kr.

 

Emilia från Älgemon i Rävmarken, Dals-Eds socken

Emilia Olsson (1888-1973) var hemmansdotter i föräldrahemmet på gården Älgemon under hemmanet Rävmarken, Dals-Eds socken. Hon vårdade först sina gamla sjuka föräldrar och därefter sin sjuka bror Ivan i hemmet. När gården såldes flyttade Emilia till Rösvattnet under Rävmarken där hon hyrde en liten stuga. Emilia berättar minnen från uppväxtåren på 1880- och 1890-talen i Älgemon under Rävmarken, Dals-Eds socken.

Ljudbandsintervju gjord av Algot Gustafsson, Ed.
Består av 1 CD-skiva i etui.
Pris: 90 kr.

 

 

Skogsförman Viktor Olsson från Norane, Töftedal

Viktor Olsson (1882-1971), Kronoparksvägen 17, Ed var född på torpet Sandbäck under hemmanet Rinnane, Töftedals socken. I sin ungdom hade Viktor Olsson varit affärsbiträde i Berglunds Speceri- och kortvaruaffäffär i Dals Högen samt hos A H Viggen i Kornsjö 1913-1924. Efter utbildning på Skogs- och Sågverksskola i Härnösand arbetade han som skogsförman längs gränsen bl a åt Domänverket.
Viktor Olsson berättar i intervjun om gränshandeln på Halden, kreaturshandel på Rabbalshede marknad, kreatursdrifter till Halden, smedjorna vid Loviseholms järnbruk fram till 1880-talet, kvarnar och vattenfall i Töftedal, timmerflottning på Bocksjöarna, Kornsjöarna och Bullaresjöarna till Bärby i Norge samt fröhandlaren och gårdfarihandlaren från Bullaren von Smith kallad ”Sadden i Mörane”.
Dessutom behandlas jakt, fågel- och djurliv i 1890-talets gränstrakter omkring norska gränsen.

Ljudbandsintervju gjord av Algot Gustafsson, Ed.
Består av 5 CD-skivor i etui.
Pris: 200 kr.

Moster Hulda från Mastemon i Rävmarken, Dals-Ed

Hulda Helland (född 1876), Pilesträdet, Oslo berättar minnen från mammans affär i föräldrahemmet Mon (Mastemon) under hemmanet Rävmarken, Dals-Eds socken.
Pappan hade dött tidigt och mamman försörjde familjen genom lanthandel i liten skala och inackorderingar åt fattigvårdsstyrelsen. Hos dem bodde fattighjonet ”Myske-Stina” som tillverkade halmhattar. Hulda gick i sylära i Norge och var sedan 1890-talet bosatt i Oslo. Hulda var moster till intevjuaren Algot Gustafsson.

Ljudbandsintervju gjord av Algot Gustafsson, Ed omkring 1970.
Består av 1 CD-skiva i etui.
Pris: 90 kr.

Farbror Aron

Nanny Aronsson i Skalsbyn, Örs socken berättar om bygdeskalden Aron Eriksson.
Ljudbandsintervju gjord med rullbandspelare av  R Ingemar Eriksson, Mellerud år 1965. Nanny Aronsson, född Olsson, skrev på 1920-talet tidningsartiklar under pseudonymen Bondens dotter. Hon var medförfattare till en historik om Örs socken i tidskriften Färgelanda år 1929. R Ingemar Eriksson är år 2008 ordförande i Dalslands skrivarförening och bosatt i Härslätt, Rännelanda socken.

Består av 1 CD-skiva i ett etui.
Pris 90 kr.

 

”Målar-Lisa” berättar om sina tavlor

Lisa Eriksson, Bråna, Järns socken kallad ”Målar-Lisa” berättar.
Ljudbandsintervju gjord med rullbandspelare av antikvarie Claës Varenius, Vänersborgs museum år 1966. Lisa Eriksson (1879-1968) har blivit känd för sina naivistiska tavlor med motiv från hemtrakten kring gården Bråna och Sjöskogen i Järns socken. Intervjun gjordes i samband med en naivistisk konstutställning på Vänersborgs museum där Lisa deltog med egna målningar. Museimannen Claës Varenius vikarierade för landsantikvarie Sven-Axel Hallbäcks tjänstledighet år 1966.

Består av 1 CD-skiva i ett etui.
Pris 90 kr.

Lantbrukaren Jan Jakob i Brene, Råggärd

Jan Jakob Johannesson på gården Lund i Brene, Råggärds socken berättar.
Ljudbandsintervju gjord med rullbandspelare av Algot Gustafsson, Ed år 1960. Jan Jakob Johannesson (1871 – 1964) var född på Runsäter, Järbo socken och uppväxt i Bäckenäs, Rännelanda socken. Åren 1896 – 1964 var han lantbrukare och ägare till gården Lund under hemmanet Brene, Råggärds socken. Jan Jakob Johannesson var svärfar till intervjuaren Algot Gustafsson.

Består av 1 CD-skiva i ett etui.
Pris 90 kr.

 

Spelmannen Hildor Jonasson i Grättisbo, Nössemarks socken berättar om släktgården

Spelmannen Hildor Jonasson i Grättisbo, Nössemarks socken berättar om släktgården. Ljudbandsintervju gjord med rullbandspelare av Algot Gustafsson, Ed år 1967. Hildor Jonasson (1883 – 1975) var hela livet bosatt på gården Grättisbo som gått i arv i flera släktled. Han berättar om sin farfar Hans Jakobsson med flera släktingar, om ödeställen i Rörviken, Grättisbo och Bomarken mot norska gränsen, om flottning och skogsarbete, om firande av högtider, om spökhistorier och täljstensbrytning öster om Dammarne i Rörviken mm.

Består av 2 CD-skivor i ett etui. I slutet av CD 1 är ljudet otillfredsställande p g a skador på originalbandet.
Pris 90 kr.

Sofia och Leonard Johannesson berättar om livet i Bråtane, Rävmarken, Dals-Eds socken

Sofia och Leonard Johannesson berättar om livet i Bråtane, Rävmarken, Dals-Eds socken. Ljudbandsintervju gjord med rullbandspelare av Algot Gustafsson, Ed år 1960. Sofia och Leonard Johannesson var vid intervjutillfället bosatta på Mon, Töftedals socken. Sofia var 88 år och Leonard två år yngre. De berättar minnen från uppväxtåren på 1880- och 1890-talen i Bråtane under Rävmarken, Dals Eds socken samt jaktminnen. Leonard Johannesson var en känd storjägare i trakten och den siste som försörjde familjen på jakt och fiske i västra Dalsland. Han sköt sin första älg vid 14-års ålder.

Består av 2 CD-skivor i ett etui.
CD 1 är den redigerade versionen som Algot Gustafsson skickade in till tävlingen ”Farfar berättar”. CD 2 är originalinspelningen av bättre ljudkvalitet.
Pris 90 kr.

101-åringen Ida på Nordkas i Klevmarken, Dals-Ed

Ida Augustsson berättar om livet på Ringsmon, Jakobsrud, Töftedals socken och i Klevmarken, Dals-Eds socken. Ljudbandsintervju gjord med rullbandspelare av Algot Gustafsson, Ed år 1967.  Ida Augustsson (1866-1970) var 101 år gammal vid intervjutillfället år 1967. Hon bodde då tillsammans med sina barn på Nordkas under hemmanet Klevmarken i Dals-Eds socken. Ida Augustsson berättar om uppväxtåren på 1870- och 1880-talen i Ringsmon under hemmanet Jakobsrud, Töftedals socken.

Består av 2 CD-skivor i ett etui.
Pris 125 kr.