Upperud – ett maritimt centrum

Upperud – ett maritimt centrum behandlar den anslående utvecklingen av sjönäringen, som ägde rum i trakten under 17- och 1800-talen. Förutsättningen gavs genom att Upperudsälven här mynnar i en vik av Vänern. Därmed uppstod en lastageplats, ursprungligen för timmer, men med järnbrukens etablering i Dalsland också med omfattande järnseglation, tackjärn in, stångjärn ut. Upperuds bruk med dess seglation, varv och fartyg är här ett centralt ämne. Ett stort antal bruksböcker har lämnat unika inblickar i dessa frågor. De är delvis sammanvävda med Billingsfors och Bäckefors bruk och deras motsvarande seglation, varv och fartyg. Under 1800-talets senare del uppstod i grannskapet dessutom en rad varv utan direkt anknytning till bruken. Bygden hade nåtts av en ny tidsanda, där entreprenörskap blev en frestande norm för välbeställda bönder. Det är alltså högst välmotiverat att tala om Upperud och trakten däromkring som ett maritimt centrum. Den fascinerande historien om denna epok i dalsländsk industrihistoria är i dag närmast okänd.

Pris 350 kr

Kjell Åberg, kommunarkivarie i Melleruds kommun har sammanställt ett register som går att ladda ner som  pdf:  Register till Upperud – ett maritimt centrum