Kontakt över gränsen

Stig Roths spiondagbok handlar om norska motståndsrörelsens förbindelselinjer genom Dalsland och Bohusän under andra världskriget 1942-1945. Betaniakapellet i Rävmarken, Dals-Eds socken användes som gerillabas och vapendepå för Mil. org. i Halden. Stig Roth var gruppledare för M-gruppen, dvs Svenska Försvarsstabens västsvenska avdelning under den hemliga underrättelsetjänsten kallad C-byrån. Norska motståndsrörelsen, ledd av den norska exilregeringen i London, spionerade mot tyska militära ställningar i Norge åt C-byrån mot att den fick svensk hjälp. M-gruppen organiserade 28 förbindelselinjer genom Dalsland och Bohuslän, varav 18 över Ed, för post, förnödenheter, vapen etc. samt eskort av norska kurirer i utlänningsförbjudna gränsområden. Med kommentarer av Gudrun Rydberg.

Pris 350 kr