Hembygden 2017

Årets tema: Sjön Hästefjordens sänkning
Sänkningarna av Hästefjorden 1830-1870, Jan Erik Aronsson
Vad hände sedan? Hästefjorden 1868-1960, Christian Aarsrud
Förteckning över sänkta och torrlagda insjöar i Dalsland, Gudrun Rydberg

Dalsland runt:
Torpet Utsikten på Kroppefjäll, Wendel Erikson
Åmåls Stads Lånebibliotek, Åsa Fjellman
Något om AK-arbetare och den närmaste tiden därefter sörskilt ur Järbos synvinkel (om Slättängens stenbrott), Uno Fransson
Elevers möte med hembygdens historia — samarbete mellan skola och hembygdsforskning, Birgitta Hellman
Kronobefallningsman Jonas Ingman på Ekarebol — religös revoltör och storsvindlare, Per Olof Lampers
Gunno Eurelius Dahlstiernas latindiktning, Johnny Strand
Dagbok från Gesäter 1 juli — 31 augusti 1942, Albin Wallstedt
Fru Märta Ulfsdotter och drottning Margareta till 1368, Roland Hammeland
Dalslandsmedaljen 2016
Minnesrunor
Föreningarnas årsberättelser