Hembygden 2011

Årets tema:
Varg i Väst: är vargen farlig för människor
Roy Ferling
Räv-Nils: om rävjägaren i Ör som fångade 500 vargar i grop
Wendel Erikson
Dalsland Runt:
Vandring längs Idalas utmarker – en handelsträdgård och minnestavla: om minnesstenen över skeppsläkaren Johannes Sieurin i Dalskog
Birgitta Hellman
Skimret i min barndoms landskap: om uppväxten i Ödeborgs och Färgelanda prästgårdar
Elisabeth Piltz
Fjärrhandel på 1600-talets Europamarknad: handelshus i Göteborg i Värmland-Dalsland: exemplen von Lengerken, Elers, Jûrgensen, Eilkingh, Herwegh, Rokes
Christina Dalhede
Skärbo: om arrendegården under gamla Baldersnäs som blivit naturreservat
Kolbjörn och Rasmus Waern
Albin Wallstedts dagbok från Gesäter 1 april – 30 juni år 1941
Årskrönikan 2010
Roy Ferling
Dendrokronologisk datering av Alltorps tingshus och gästgiveri i Ödskölt,
Att vara bokhållarpraktikant på Upperuds bruk åren 1833-1834
Gudrun Rydberg
Dalslandsmedaljen, Föreningarnas och förbundets årsberättelser