Hembygden 2007

Årets tema:
Folkmusiken i Dalsland, del I
Einar Hansander
Anna Margareta Ekelunds visbok från år 1818
Gudrun Rydberg
Dalsland runt:
Reparation av stenvalvsbron o Åsebro sommaren 2006
Jonas Andersson
Torps socken på Dal – några nedslag i Torps och Valbo-Ryrs historia 1850 – 1950
Roy Ferling
Befäl på I 17 från Dal
Rune Hasslöf
Dombok för Dalsland år 1601
Elsa Sjödahl
Dagbok från Gesäter september – december år 1940
Albin Wallstedt
År 2006 på Dal
Roy Ferling
Dalslandsmedaljen, Minnesrunor, Föreningarnas och förbundets årsberättelser