Hembygden 2006

Hembygden-2006Fotograf: Hembygden-2006Årets tema:
Dalsland i konstnärsögon på 1800-talet
Christian Aarsrud
Dalsland runt:
Carl-Herman Tillhagen, folkminnesforskare, filosofie doktor
Kerstin Bernström
Irma Johansson – Fjällets fjälla
Roy Ferling
År 2005 på Dal
Roy Ferling
I Gunno Eurelius Dahlstiernas fotspår
Stefan Hellman
Från Ärtemarks socken – Några ord och tankar kring ett människoöde
Börje Kjellin
Fredsfördraget i Kolsäter 700 år
Erland Johansson
Afrikamissonärskans föremål återfunna efter 50 år
Gudrun Rydberg
Småmejeriernas tid. Om gårdsmejerier i Grinstad i början av 1900-talet
Mats Sjöberg
Dagbok från Gesäter 1 juli – 31 augusti år 1940
Albin Wallstedt
Gammalt blod i älven
Leif A Westbom
Dals fornminnesförenings första föremålskatalog
Gudrun Rydberg
Dalslandsmedaljen, Minnesrunor, Föreningarnas och förbundets årsberättelser