Hembygden 2005

Hembygden-2005Fotograf: Hembygden-2005

Tema: Andra världskriget i Dalsland
Gunnar Jenssen – norsk motståndsman med hjärtat i Nössemark
Gudrun Rydberg
Knut Ek – norsk kurir med kamera och förfäder från Bolstad
Gudrun Rydberg
Familjen Gustav Grini i Nøssemark under 2. verdenskrig. Norske kvinner i motståndskamp på svensk jord – Signe Kaspara og Mary Kristine Grini
Roger Grini
Betaniakapellet i Rävmarken som hemlig norsk Milorgbas år 1945
Gudrun Rydberg
Dagbok från ett vedskjul: om Albin Wallstedt i Gesäters kyrkby
Gudrun Rydberg
Dagbok från Gesäter 9 april – 30 juni år 1940 från Gesäter
Albin Wallstedt
Från andra världskrigets dagar eller En tagg i Svea rikes försvar
Sven Häggman
Dalsland runt:
Trollbäckens Viktor – en man av gott virke
Roy Ferling
Mera Högsätersbilder
Roy Ferling
Släkt(miljö)forskningens möjligheter
Per Hultqvist
Näs Torvströfabrik
Mats Sjöberg
Gösta Sillén – missionären, visionären
Gunhild Törnqvist
Något om arbetet med sockenböcker i Edsleskog
Torsten Fransson
Ur Ivan Samuel Fröjds anteckningsböcker
Berit Fjellman
Dalslandsmedaljen, Minnesrunor, Föreningarnas och förbundets årsberättelser