Dalslands Hembygdsförbund

Arkivförteckning för Dalslands Hembygdsförbund 1918 – 1925

Dalslands Hembygdsförbunds arkiv har uppordnats och omförtecknats under tiden 1 augusti 2006 – 11 augusti 2007 inom projekt ”Dalsland i hembygdsarkiven” av Niklas Lindstrand,  Åmål under ledning av arkivarie Gudrun Rydberg, Lilla Edet. Projekt Dalsland i hembygds-arkiven drivs av Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund med Accessbidrag från Statens kulturråd under tiden 1 april 2006 – 29 februari 2008.

Dalslands Hembygdsförbunds arkiv är tillgängligt, som läsesalslån för allmänheten, på Åmåls förenings- och kommunarkiv där det förvaras år 2007.

Historik
Dalslands Hembygdsförbund bildades den 13 mars 1918 i Åmål. Vid samma tillfälle bildades den första lokalföreningen av Dalslands hembygdsförbund i Åmål. Ytterligare två lokalföreningar i Bäckefors respektive Mellerud bildades samma år. Rektor Axel Härnelius, Åmål var Dalslands hembygdsförbunds förste ordförande och lärarinnan Emma Beckman, Åmål den första sekreteraren.
Förbundets syfte var att väcka och bevara känslan av samhörighet med och intresse för hembygden. Man skulle arbeta för hembygdsvård och ett museum för Dalsland. Se vidare Dalslands hembygdsförbunds första stadgar antagna den 13 mars 1918 som är tryckta i Dalslands hembygdsförbunds årsskrift år 1918.
Mer om föreningens historia kan läsas i Anders Gustaf Bördhs artikel ”Den dalsländska hembygdsrörelsen : historik 1874 – 1934” publicerad i årsboken Hembygden år 1934.

A. Protokoll
A 1 a. Årsmötesprotokoll 1918 – 1925
A 1 b. Årsmötets protokollsbilagor 1922 – 1924
A 2 a. Styrelsens protokoll 1918 – 1925
A 3. Protokoll med bilagor för Dalslands hembygdsförbunds kulturminneskommitté 1922 – 1925

D. Register och liggare
D 1. Förvärvskatalog över böcker och handskrifter 1920 – 1925
D 2. Förteckningar 1922 – 2007. Innehåller förteckningar för Dalslands hembygdsförbunds kulturminneskommitté, bildmaterial mm, återförsäljare av Hembygden 1922 – 1924, äldre arkivförteckningar, aktuell arkivförteckning.

E. Korrespondens
E 1. Korrespondens 1922 – 1925. Innehåller även korrespondens mellan Emanuel Bergman och Axel Dahlström 1918 – 1925.
E 2. Korrespondens för Dalslands hembygdsförbunds kulturminneskommitté 1921 – 1925. Innehåller även dess verksamhetsberättelser.

F. Ämnesordnade handlingar
F 1. Excerpter till Dalslands historia m m. Innehåller publicerat material i Västgöta-Dals tidning i Vänersborg mm, insamlat material från byggnads- och fornminnesinventeringar

G. Räkenskaper
G 1 a. Kassaböcker 1918 – 1925
G 1 b. Verifikationer 1924 – 1925
G 2. Kassabok för fonder 1920 – 1925

K. Fotografier
Ingår i Dalslands Fornminnes- och hembygdsförbunds arkiv. Se vidare arkivförteckning för denna förening.

M. Tryckta årsböcker
M 1. Dalslands hembygdsförbunds årsskrift 1918 – 1919. Ingår i Dalslands Fornminnes- och hembygdsförbunds arkiv. Se vidare dess arkivförteckning serie M 1.
M 2. Årsboken Hembygden 1921 – 1925. Ingår i Dalslands Fornminnes- och hembygdsförbunds arkiv. Se vidare dess arkivförteckning serie M 1.
M 3. Tryckta register till ovannämnda årsböcker 1918 – 1925. Ingår i Dalslands Fornminnes- och hembygdsförbunds arkiv serie M 1 och M 5.

Lilla Edet den 23 augusti 2007

Gudrun Rydberg
Projektledare för
”Dalsland i hembygdsarkiven”