Arkivet

 

Inom accessprojektet har Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbunds arkiv iordninställts av Niklas Lindstrand och Gudrun Rydberg.

Arkivet är uppdelat i tre delar:
Dalslands Fornminnesförening 1874-1925
Dalslands Hembygdsförbund 1918-1925
Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund 1925-2007

Arkivförteckning kan ses genom de länkar som finns i den vänstra menyn.

I projektet har även Herman Ahlins negativ digitaliserats och förtecknats av Bo Andersson och Olof Andreasson.
Bilderna finns sökbara på Kringla.nu