Dalslandsmedaljör 2016

Att samverka innebär en ständigt levande process som varje dag måste erövras etableras och ständigt underhållas. Idogt samarbete med olika berörda parter där jobbet består i att bygden inte skall tappa mark i en allt mer hårdnande konkurrens kännetecknar Dalslandsmedaljören 2016.

Medaljören är bl. a. med och påverkar allt från skola till åldringsvård, uppmuntrar unga till företagsamhet och medverkar till sommarjobb för alla niondeklassare som vill.
Man ordnar olika medlemsaktiviteter, samarbetar med kommunen och övriga föreningar. Särskilt kan nämnas medverkan i organiseringen av landets största tomtetåg.

I omnejden finns ca 500 företagare inom olika näringar. Samhörigheten och sammanhållningen som beskrivs, upplevs och har döpts till ”Brålandaandan”.

Dalslandsmedaljören bidrar på ett förtjänstfullt sätt till landskapets utveckling och har på så sätt gjort landskapet ”framstående tjänster”.

2016 års Dalslandsmedaljör är Brålanda företagarförening

Dalslandsmedaljören 2016 infriar Dalslandsvisionen på ett utmärkt sätt ”Dalslänningen är driftig och skapar förutsättningar för att driva sin egen och Dalslands utveckling framåt”