Nya hemsidan

Den här sidan uppdatera inte längre och innehåller inaktuella uppgifter.
Gå gärna till vår nya sida här

Efter 31 december kommer den nya sidan att ha samma adress som den här.

Årsstämma 2018

Välkomna till Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbunds årsstämma 2018

Stämman kommer i år att hållas på Åmåls Stadshotell

Åmåls stadshotell, troligen 1920-talet.

Samling med kaffe sker 9.30 i Hembygdsmuseet bakom gamla kyrkan.

Stämmohandlingar:
Kallelse_2018
Dagordning_2018
Dalslandssången
Årsberättelse_2017
Räkenskaper_2017
Budget_2018

Föreningar och gillen får skicka ett ombud för varje påbörjat 50-tal medlemmar men max fem ombud.
Anmälan görs till:
Bo Andersson, 070-6520202, [email protected]
Monika Åhlund, 0531-33090, 070-6743301, [email protected]

Betala gärna in avgiften i förskott på bg 535-0426 senast onsdag 18 april.

Hembygden 2018

I år är det hundra år sedan första årgången av Hembygden kom ut. Den hette under de första åren Dalslands Hembygdsförbunds årsskrift.

Årets Hembygden Dalsland beräknas komma ut i början av april.

Innehållsförteckning:
Årets tema: Hembygden Dalsland 100 år
Hembygden Dalsland fyller 100 år, Gudrun Rydberg
Årsboken Hembygden 100 år, Ulf Ragnesten
Dalsland runt
”Allra roligast är att kasta!” Traditioner kring påskbrev och påskgummor
i dalsländska Högsäter, Kristina Andersson och Åsa Arvidson
Sjuhundraårsresan – ur en idegrans perspektiv, Birgitta Hellman
Några ”Uppsnappade” brev från 1716 skrivna av dalsländska soldater, Peter Hjortstam
Folkliga föreställningar om jättar i Dalsland, Tommy Kuusela
Tingshusbygget i Mellerud – tomtfrågan ej självklar, Per Olof Lampers
Min mor Jose och Brännebergs hönseri, Arne Olsson
Min Farfar Olof Andersson, ”Ola på Stommen” i Frändefors, Arne Olsson
Ragnar Pira och sägnerna om kulknappen i Töftedal, Gudrun Rydberg
Löjtnanten Fredrik Vilhelm Hastfer musicerar i Töftedals kyrka 1749, Pelle Räf
Dagbok från Gesäter 1 september 1942–31 oktober 1942, Albin Wallstedt
Slussvaktarfamiljen Carl Simsons i Köpmannebro fotoalbum, Gudrun Rydberg
Nya böcker om Dalsland 2016–2017, Gudrun Rydberg
”Alltid något ” om Åmåls historia, Gerhard Jansson
Minnesrunor:
Christian Aarsrud, Peter Johansson 216
Gunnar Karlsson, Styrelsen för Brålanda-Sundals Ryrs hembygdsförening
Gunnar Pederson, Niklas Lindstrand
Ragnhild Schagerholm, Styrelsen för Gesäters Byalag och Hembygdsförening
Dalslandsmedaljörerna – Annie Rosenblad, Fengersfors och Leif Johansson, Steneby

Föreningarnas årsberättelser
Årsberättelse för Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund

Ny ordförande i förbundet

På årsmötet valdes Gerhard Jansson, Åmål till ny ordförande i förbundet.

Bo AnderssonFotograf: Bo Andersson

F. d. orförande Gun Förde lämnar över ordförandeklubban till Gerhard Jansson.