Ny ordförande i förbundet

På årsmötet valdes Gerhard Jansson, Åmål till ny ordförande i förbundet.

Bo AnderssonFotograf: Bo Andersson

F. d. orförande Gun Förde lämnar över ordförandeklubban till Gerhard Jansson.

Hembygden 2017

Nu finns årets Hembygden Dalsland ute hos föreningarna.

Christian AarsrudFotograf: Christian Aarsrud

Årets tema: Sjön Hästefjordens sänkning
Sänkningarna av Hästefjorden 1830-1870, Jan Erik Aronsson
Vad hände sedan? Hästefjorden 1868-1960, Christian Aarsrud
Förteckning över sänkta och torrlagda insjöar i Dalsland, Gudrun Rydberg

Dalsland runt:
Torpet Utsikten på Kroppefjäll, Wendel Erikson
Åmåls Stads Lånebibliotek, Åsa Fjellman
Något om AK-arbetare och den närmaste tiden därefter sörskilt ur Järbos synvinkel (om Slättängens stenbrott), Uno Fransson
Elevers möte med hembygdens historia — samarbete mellan skola och hembygdsforskning, Birgitta Hellman
Kronobefallningsman Jonas Ingman på Ekarebol — religös revoltör och storsvindlare, Per Olof Lampers
Gunno Eurelius Dahlstiernas latindiktning, Johnny Strand
Dagbok från Gesäter 1 juli — 31 augusti 1942, Albin Wallstedt
Fru Märta Ulfsdotter och drottning Margareta till 1368, Roland Hammeland
Dalslandsmedaljen 2016
Minnesrunor
Föreningarnas årsberättelser

Dalslandsmedaljör 2016

Att samverka innebär en ständigt levande process som varje dag måste erövras etableras och ständigt underhållas. Idogt samarbete med olika berörda parter där jobbet består i att bygden inte skall tappa mark i en allt mer hårdnande konkurrens kännetecknar Dalslandsmedaljören 2016.

Medaljören är bl. a. med och påverkar allt från skola till åldringsvård, uppmuntrar unga till företagsamhet och medverkar till sommarjobb för alla niondeklassare som vill.
Man ordnar olika medlemsaktiviteter, samarbetar med kommunen och övriga föreningar. Särskilt kan nämnas medverkan i organiseringen av landets största tomtetåg.

I omnejden finns ca 500 företagare inom olika näringar. Samhörigheten och sammanhållningen som beskrivs, upplevs och har döpts till ”Brålandaandan”.

Dalslandsmedaljören bidrar på ett förtjänstfullt sätt till landskapets utveckling och har på så sätt gjort landskapet ”framstående tjänster”.

2016 års Dalslandsmedaljör är Brålanda företagarförening

Dalslandsmedaljören 2016 infriar Dalslandsvisionen på ett utmärkt sätt ”Dalslänningen är driftig och skapar förutsättningar för att driva sin egen och Dalslands utveckling framåt”