Årsstämma 2018

Välkomna till Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbunds årsstämma 2018

Stämman kommer i år att hållas på Åmåls Stadshotell

Åmåls stadshotell, troligen 1920-talet.

Samling med kaffe sker 9.30 i Hembygdsmuseet bakom gamla kyrkan.

Stämmohandlingar:
Kallelse_2018
Dagordning_2018
Dalslandssången
Årsberättelse_2017
Räkenskaper_2017
Budget_2018

Föreningar och gillen får skicka ett ombud för varje påbörjat 50-tal medlemmar men max fem ombud.
Anmälan görs till:
Bo Andersson, 070-6520202, [email protected]
Monika Åhlund, 0531-33090, 070-6743301, [email protected]

Betala gärna in avgiften i förskott på bg 535-0426 senast onsdag 18 april.

Hembygden 2018

I år är det hundra år sedan första årgången av Hembygden kom ut. Den hette under de första åren Dalslands Hembygdsförbunds årsskrift.

Årets Hembygden Dalsland beräknas komma ut i början av april.

Innehållsförteckning:
Årets tema: Hembygden Dalsland 100 år
Hembygden Dalsland fyller 100 år, Gudrun Rydberg
Årsboken Hembygden 100 år, Ulf Ragnesten
Dalsland runt
”Allra roligast är att kasta!” Traditioner kring påskbrev och påskgummor
i dalsländska Högsäter, Kristina Andersson och Åsa Arvidson
Sjuhundraårsresan – ur en idegrans perspektiv, Birgitta Hellman
Några ”Uppsnappade” brev från 1716 skrivna av dalsländska soldater, Peter Hjortstam
Folkliga föreställningar om jättar i Dalsland, Tommy Kuusela
Tingshusbygget i Mellerud – tomtfrågan ej självklar, Per Olof Lampers
Min mor Jose och Brännebergs hönseri, Arne Olsson
Min Farfar Olof Andersson, ”Ola på Stommen” i Frändefors, Arne Olsson
Ragnar Pira och sägnerna om kulknappen i Töftedal, Gudrun Rydberg
Löjtnanten Fredrik Vilhelm Hastfer musicerar i Töftedals kyrka 1749, Pelle Räf
Dagbok från Gesäter 1 september 1942–31 oktober 1942, Albin Wallstedt
Slussvaktarfamiljen Carl Simsons i Köpmannebro fotoalbum, Gudrun Rydberg
Nya böcker om Dalsland 2016–2017, Gudrun Rydberg
”Alltid något ” om Åmåls historia, Gerhard Jansson
Minnesrunor:
Christian Aarsrud, Peter Johansson 216
Gunnar Karlsson, Styrelsen för Brålanda-Sundals Ryrs hembygdsförening
Gunnar Pederson, Niklas Lindstrand
Ragnhild Schagerholm, Styrelsen för Gesäters Byalag och Hembygdsförening
Dalslandsmedaljörerna – Annie Rosenblad, Fengersfors och Leif Johansson, Steneby

Föreningarnas årsberättelser
Årsberättelse för Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund

Ny ordförande i förbundet

På årsmötet valdes Gerhard Jansson, Åmål till ny ordförande i förbundet.

Bo AnderssonFotograf: Bo Andersson

F. d. orförande Gun Förde lämnar över ordförandeklubban till Gerhard Jansson.