Om oss

 

Hjärtligt välkommen till Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbund! Förbundet är en sammanslutning av lokala hembygdsföreningar eller andra inom förbundets område verksamma föreningar med motsvarande syften. Det finns femton kommuner i Dalarna och i de flesta finns det mer än en hembygdsförening. Idag har vi 90 medlemsföreningar med cirka 19 000 enskilda medlemmar. Det går också att vara enskild medlem i förbundet. Förbundet ger stöd och service till de lokala hembygdsföreningarna i deras arbetet med kulturarvet och vi företräder hembygdsrörelsens intressen i kontakter med kommuner och beslutsfattare. För våra medlemmar arrangerar vi bland annat kurser och aktiviteter samt ger ut medlemstidningen Dagsverket och årsboken Dalarna.

Läs mer om vår verksamhet på  DFHF:s hemsida Dalarnas museum