Smålands Lincentrum


 Föreningens mål och syfte är att verka för bevarande av linodling och linhantering i alla dess former samt att ge information till skolor, studiecirklar och turister.

Föreningens verksamhetsbas är Sländan i Dädesjö Hembygdsgård, där föreningens medlemmar har tillgång till lokal, verktyg och maskiner för bearbetning av lin.

Kontaktpersoner:
Roland Johansson    070-694 15 87
Solveig Fransson      070- 559 84 20
Birgitta Andersson    070-493 23 02

Smålands lincentrum

Förening:

Dädesjö Hembygdsförening

Skapad av: (2014-04-01 14:02:45) Kontakta föreningen
Ändrad av: Dädesjö Hembygdsförening (2024-02-10 12:17:13) Kontakta föreningen