Vårutflykten till källorna 24 maj

Vi var sammanlagt 19 personer i ett tiotal bilar, som samlades för att åka runt till fyra källor. Alla var tvungna att ha regnkläder då det ibland kom rejäla skurar. Först besökte vi Ers källa i Målajord, vackert belägen i en gammal slåtteräng med lind och bok och för dagen blommande smörbollar. Nästa stopp var vid offerkällan Rafwele källa, som nu uppvisade stor artrikedom, med bland annat gullpudra, bäckbräsma, källarv och lånke. Vid kallakällan i Betingetorp blommade gullpudra och bäckbräsma. Vi lyckades slippa regnskur medan vi fikade i backsluttningen i Betingetorp. Sista källan, Ångsågskällan ligger vackert i djup gammal granskog. I källan växer ältranunkel, som är en smörblommesläkting. Källan användes mellan 1911-1919 för ett ångdrivet sågverk.

Fika
Offerkällan Rafwele
Vid Ångsågskällan

Editerad av: Mats Forsman (2020-06-11 13:02:00)