Rödfärgning av Hembygdsgården

Torsdag 9 maj slutfördes rödfärgningen av Hembygdsgården. Vi tackar alla som hjälpte till. Här ses en bild från onsdagens arbete med östersidan där vi tackar Yngve Nillnor för att vi fick använda hans skylift för gavelspetsarna.


Editerad av: Mats Forsman (2019-05-12 19:17:48)