Källinventering genomförd

Under 2019 har vi träffats varje torsdag fm för att inventera och rensa och röja runt naturliga kallkällor på olika ställen i socknen. Detta arbete innefattar både natur och kultur och samtidigt har vi i källgruppen haft mycket trevligt under vägen.  Ett sextiotal källor har vi inventerat och vi kommer att dokumentera dessa under 2020.

Mats Forsman

 

Järnkällan
Puke källa
Rensning av källan i Oxhagen

Editerad av: Mats Forsman (2020-05-20 15:56:54)