Medlemskap

Stöd Dädesjö Hembygdsförening med ett medlemskap!
Årsavgiften är 100:- för vuxen och 50:- för barn under 18 år.

Medlemsavgift betalas enklast genom att belopppet insättes på föreningens
bankgirokonto 480-2443
Glöm inte att ange namn och adress för de personer det avser, samt att summan avser ”medlemsavgift”.
Alla som betalar årlig medlemsavgift eller ger ett frivilligt bidrag deltar i vårt medlemslotteri.
Vinnare meddelas och vinstutdelning sker på föreningens årsmöte.

Du som är medlem, stöd gärna föreningens verksamhet med en frivillig gåva.

Dädesjö har en unik och imponerande Hembygdsgård som behöver kontinuerlig skötsel och underhåll och är väl värd att vårda.

Vi tackar för alla bidrag, stora som små.

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter