Smålands Lincentrum

Sländan Dädesjö Hembygdsgård

Föreningens mål och syfte är att verka för bevarande av linodling och linhantering i alla dess former samt att ge information till skolor, studiecirklar och turister.

Föreningens verksamhetsbas är Sländan i Dädesjö Hembygdsgård, där föreningens medlemmar har tillgång till lokal, verktyg och maskiner för bearbetning av lin.

Kontaktpersoner:
Roland Johansson    070-694 15 87
Solveig Fransson      070- 559 84 20  /  0474-330 47
Birgitta Andersson    0474-330 53