Om oss

Dädesjö hembygdsförening bildades 1926 kring uppgiften att bevara den gamla prästgården, som då var ganska förfallen. Detta lyckades också och nu är prästgården tillsammans med loftboden och andra byggnader ett centrum i hembygdsparken.

Vi har under året många aktiviteter i hembygdsföreningen och sysslar även med att samla, vårda och dokumentera gångna tiders föremål och folkliv.
Vi vårdar också hembygdsgården med tillhörande byggnader samt sköter slåtterängar i Asby.
Vår hembygdsgård är en viktig samlingspunkt i socknen. År 1964 blev hembygdsgårdens samtliga byggnader förklarade som byggnadsminne.

Ambitionen är att under trivsamma former vara en mötespunkt mellan dåtid och nutid samt
att skapa en förståelse och intresse för hembygden, dess historia och människor.

Hembygdsgården är ett trevligt utflyktsmål och ligger nära Dädesjö medeltidskyrka med sina märkliga takmålningar. Hembygdsgården är omgiven av en stor trädgård som förutom huvudbyggnaden (gamla prästgården med sitt unika prästgårdskök och samlingsrum) även inrymmer många andra byggnader med intressant historia. Se Byggnader

Vi välkomnar alla till att besöka vår vackra hembygdsgård, att se våra samlingar (bl.a en unik textilsamling och material från Ramnåsa fönsterglasbruk som var det sista manuella fönsterglasbruket i Sverige) och att delta i våra aktiviteter.Textilsamlingen
Visning av hembygdsgården kan även ske andra tider vid särskild överenskommelse.

Dädesjö hembygdsförening har också gett ut ett antal böcker och skrifter se sidan Böcker

Skrifter utgivna av andra föreningar i socknen och som kan köpas via hembygdsföreningen kan ses härMera böcker