Utveckling

Arbetet startade 2 maj 2014 och nya Bygdeband kommer att lanseras 1 september. Utvecklingen kommer leda till ett Bygdeband med bättre och enklare besökssida, inmatarfunktioner utan de fel som många  användare upplevt, samt en del nya funktioner för att bjuda in till delaktighet från allmänheten.

Lösning
Den lösning vi har valt innebär att allt innehåll flyttas över till en miljö baserat på WordPress, ett Open Source-verktyg, det vill säga samma verktyg som SHF idag använder för webbportalen www.hembygd.se. Lösningen leder till att Bygdebands omfattande innehållet blir tillgängligt för ännu fler.

Dessutom blir innehållet bättre säkrat för framtiden. Genom att använda ett vedertaget och gratis verktyg som WordPress får Bygdeband kontinuerligt del av uppdateringar och anpassningar för framtiden.

I nya Bygdeband kommer alla texter, bilder, dokument och annan data att finnas kvar. Det gäller också de kopplingar och relationer som finns idag.

Tidsplan

2 maj: Projektstart

12-30 juni: Inmatningsstopp. När informationen förs över kommer ett stopp att träda ikraft då ingen inmatning kan ske.

1 juli: Lansering internt. Användarna kommer att kunna börja i det nya systemet och kan under sommaren testa i lugn och ro med manualer som stöd. Föreningen har tid att göra extra snyggt på föreningens sida.

1 september: Lansering externt. SHF skapar uppmärksamhet i media kring utvecklingsarbetet och nya Bygdeband.

För frågor kontakta
Olov Norin, [email protected]