Torpstugan

Torpstugan låg på Östergården ägor ca 50 meter väster om Gåvetorps boningshus. Idag kan man på en av fritidstomterna se resterna av stenfoten till Torpstugans boningshus. Ca 50 meter rakt norrut finns otydliga rester av ytterligare ett hus. Av försäkringshandlingarna att döma måste det ha varit den upptagna drängstugan. Boningshuset, eller i varje fall delar av det, fanns kvar in på 1940-talet. Stig Sundqvist, född på 1930-talet i Tullerum, tror att det som fanns kvar av huset togs till bränsle under krigsåren.

Torpstugan finns inte upptagen på 1720-års gränsdragningskarta, inte heller vid jordrannsakan 1735. Det sannolika är, att torpet byggdes upp under 1800-talets början. Enligt kyrkböckerna var de först boende där Carl och Maja Zachrisson och deras barn. Carl skrivs som ofärdig i kyrkböckerna. De flyttade in 1813 och levde där tills den siste av de båda, Maja, dog 1849. Den sist skrivna i Torpstugan var Anna Kajsa Jakobsdotter, som dog där 74 år gammal 1880. Ett 35-tal personer i ca 6 familjer bebodde torpet under åren.


Förening:

Sveriges Hembygdsförbund

Ändrad av: Sveriges Hembygdsförbund (2014-06-22 17:39:58) Kontakta föreningen
Skapad av: Sveriges Hembygdsförbund (2014-06-22 17:39:58) Kontakta föreningen