Att bli användare

Alla föreningar som är medlemmar i SHF får gratis använda Bygdeband. Så här blir din förening användare av Bygdeband.Var noga med att fullfölja alla tre stegen:

  1. Läs igenom bygdebandsavtalet
  2. Ange föreningens namn och se till att föreningens två behöriga firmatecknare skriver under. Läs mer om firmatecknare.
  3. Bifoga utdrag från protokoll som styrker beslut om firmatecknare.
  4. Bifoga användarblanketten med namn på de personer som ska ha användarkonton. Klicka här för att ladda ned och skriva ut användarblanketten.

Kom ihåg! Om föreningen skickar in avtal men inget utdrag från protokoll kan föreningen inte börja använda Bygdeband. Samma sak händer om föreningen inte skickar in användarblanketten där man anger vilka personer som ska vara användare.

Skicka dokumenten till:

Sveriges Hembygdsförbund
Box 6167
102 33 Stockholm

Föreningar som önskar använda Bygdeband, men som inte är att beteckna som hembygdsföreningar eller har kulturarvet som främsta intresse, kan efter ansökan bli stödjande medlemmar i SHF mot en årlig avgift. Normalt innebär medlemskapet även ett medlemskap i ett regionalt hembygdsförbund. 2013 är avgiften för stödjande medlemskap 1 500 kr.

Jobbar föreningen utan avtal med SHF?
Arbetar föreningen fortfarande med Genline-avtal men saknar avtal med SHF måste föreningen omgående skicka in ett SHF-avtal enligt ovan.