Portlidret BygdeborgTeckning gjord av Ferdinand Boberg 1921.

Text hämtad från Länsstyrelsens byggnadsminnesförklaring av Portbyggnaden 1991.

Portbyggnaden ingår som en del av det forna kaptensbostället Bygdeborg, som år 1689 förlades hit till Skinnarbyn, nuvarande Bygdeå samhälle, och var avsett för kompanichefen i det dåvarande Bygde kompani vid Västerbottens regemente. Bygdeborg ligger på en höjd vid den gamla landsvägen mellan Umeå och Skellefteå, bara några hundra meter från Bygdeå medeltida kyrka.
Byggnaden uppfördes 1772, då kapten J Braun var chef för Bygde kompani. Fram till 1894 fungerade Bygdeborg som militärboställe. Mellan åren 1894-1918 ägdes gården av handlaren Erik von Ahn. På 1920-talet sålde von Ahns änka gården till kantor G A Lundkvist i Bygdeå. Dennes änka, fru Selma Lundkvist, skänkte den 11 juni 1946 portbyggnaden "jämte ett för husets skötsel behövligt markområde" till en stiftelse bestående av chefen för Kungl Västerbottens regemente, kommunalnämndens ordförande i Bygdeå samt ordförande och sekreteraren i Bygdeå hembygdsförening. Stiftelsen fick namnet  Stiftelsen för portlidret på Bygdeborg.
I husesynsinstrumentet för Bygdeborg år 1772 står att läsa följande: "Uti then gamla och afflyttade Portbyggningens och Bodens ställe är af sochneborne i följe af synerättens sidstagne beslut en ny portbyggning igenom Herr Majorens försorg efter beting med Allmogen upsatt År 1772 af Talltimber, bestående af 3:ne rum, en Miölbod, ett wisthus och en bod eller Swala öfwer Kiällaren, jämte låft under ett Tak ofwan boden och Porten samt wisthuset...."

Övriga byggnader på Bygdeborg ägs idag av Lage och Katarina Jonsson.

 

 

Förening:

Bygdeå Hembygdsförening

Skapad av: Marie Viberg (2013-03-20 17:47:48) Kontakta föreningen
Ändrad av: Bygdeå Hembygdsförening (2019-03-15 18:52:14) Kontakta föreningen