Bygdeå sockendräktBilden visar detalj av blocktryck på yllesjal

Avskrift av historik skriven av Helena Nilsson.
Länkade bilder i texten kommer från dräktutställning arrangerad av Studieförbundet Vuxenskolan i Robertsfors.

I Bygdeå socken arbetade under slutet av 1950-talet Maria Bäckström, Ratan, Rut Johansson, Överklinten, Agda Johansson vid Lanthushållsskolan i Dalkarlså samt Helena Nilsson Skinnarbyn med att skapa en egen dräkt för Bygdeå socken. Man hade under arbetets gång kontakt med det dräktråd som då fanns i länet. Dräktrådet bestod av representanter för Västerbottens läns hemslöjdsförening, textilkonstnärinnan Clara Salander och Västerbottens läns museum, konservator Evert Larsson.

Förslaget till den röda yllekjolen kom från prosten Hjalmar Westeson, Bygdeå.

Blusen syddes av linne med ståndkrage på inrådan av Evert Larsson. De långa hålsömmarna längs ärmarna föreslogs av Helena Nilsson.

Förkläden av vitt linne hade man funnit vara vanligt längre tillbaka. Nederkanten på förklädet försågs med ett vitbroderi. Mönstret till detta hämtade Evert Larsson från ett skåp i Åkullsjön som förvarades i museet. Samma mönster användes på schalen, här som blocktryck.

Tryckstockarna skars i trä av Evert Larsson och överlämnades till Helena Nilsson som utförde blocktrycken.

Bindmössan av svart siden försågs med ett broderi. Även mönstret till detta skar Evert Larsson ut i en trästock med vilken mösstyget trycktes för att sedan broderas av den som sydde sin dräkt. Förlagan till detta broderi hämtades från en gammal tryckstock.

Av de rika samlingar av tygtryckstockar som förvaras i museerna i Umeå och Skellefteå kan man sluta sig till att tryckta tyger en gång varit mycket omtyckta i Västerbottens kustland. Denna förmodan besannas även av de många uppgifter om tryckta tyger i uppteckningar från 1700- och 1800-talen. Evert Larsson försökte vid många tillfällen under sitt arbete i dräktrådet föreslå användning av tryckta mönster i de nykomponerade dräkterna, men rönte ofta föga förståelse för sina synpunkter.

Hos Johanna Andersson i Dalkarlså fann man en svart bindmössa med två stycken, ett för fest och ett för begravning. Ett av dessa stycken ritades upp av Helena Nilsson och sändes till Linköpings hemslöjd som knypplade en spets efter denna ritning. Spetsen döptes till "Spättan"

Till dräkten hör en silverbrosch med mönster hämtat från Bygdeå kyrkas rosettfönster. Smycket utfördes av Valter Asplund.

Förening:

Bygdeå Hembygdsförening

Skapad av: Marie Viberg (2012-04-26 14:47:03) Kontakta föreningen
Ändrad av: Bygdeå Hembygdsförening (2019-03-15 18:55:36) Kontakta föreningen