Handelsboden i Dalkarlså


Text hämtad ur Tidskriften VÄSTERBOTTEN nr 1 1989.

Efter näringsfrihetens införande 1846 blev det tillåtet att hålla handelsbod på landsbygden. Enligt lag skulle tidigare all handel ske i städerna eller på marknader. Många handelsbodar fanns emellertid redan tidigare, men först nu blev de lagliga. Så var fallet också i Dalkarlså. Från det att herrgården 1850 stod inflyttningsklar, kunde gammelgården tas i anspråk för handels- och kontorsgöromål.

I handelsboden sålde Häggström sina varor från bruken, lantbruket, seglatserna och från uppköpen på landsbygden. Där fanns salt, tobak, järn- och glasvaror, mjöl, kaffe, socker, gula ärtor, såpa, tyger, garner och hampa. Bröd till försäljning bakades vid gårdens bageri, som också försåg skeppen med "knaller" och kakbröd.

Arbetare, anställda och bönder handlade i boden som även erbjöd kryddor, sidentyger och indigo- exotiska varor som även lockade till sig en "finare" kundkrets. Inköpen räknades av på arbetarnas löner och mot böndernas leveranser av smör, ost, kött och hemslöjd.

Skogsbönderna som sålt sina timmerforor vid sågen kunde för tumningsnotan köpa sig en mjölsäck i handelsboden. Krediten gjorde att många kom i beroendeförhållande till handelshuset.

Redan på bodtrappan svävade en doft av sill, snus och kryddor. Fat, säckar och kaggar belamrade vägen fram till disken. Från taket och boddraken hängde allt som kunde hängas. Skrymmande varor förvarades i magasin på gården.

Hit till bygdens centrum gick man för att handla, sälja, råkas och höra nyheter. Handelsboden, som var den enda på flera mils avstånd, blev en förbindelselänk mellan bygden och den stora yttervärlden. Under stora kyrkhelger, vårvinter och höst var kommersen särskilt livlig. Tack vare den sjöled som gick från Dalkarlså till Stockholm och till utlandet. Långväga besökare var inget ovanligt och de skulle även trakteras med dryck

Förening:

Bygdeå Hembygdsförening

Skapad av: (2012-04-25 13:52:30) Kontakta föreningen
Ändrad av: Bygdeå Hembygdsförening (2019-03-15 18:51:43) Kontakta föreningen