Häggströmska handelshusetBilden visar herrgården före renoveringen 1939

Häggströmska handelshuset - dess uppgång, storhetstid och fall.
Text hämtad ur Tidskriften VÄSTERBOTTEN nr 1 1989.

Dalkarlså herrgård tillhörde släkten Häggström som under 1800-talet drev ett av de mest betydande företagen i Västerbotten. Trots sitt läge på landsbygden var herrgården ett centrum för handel och sjöfart med betydande sågverks-, varvs-, och bruksrörelse. Dalkarlså herrgård var också medelpunkt för bygdens umgängesliv och högreståndskultur.

Handelshusets uppgång och fall ägde rum under en intensiv period på omkring 60 år med tre generationer Häggström som ledare. Företaget blomstrade under Erik Häggström den yngres ledning från 1850 och ett tjugotal år framåt- en tid av högkonjunktur då stora möjligheter öppnade sig för norrländska affärsmän. 1874 dog Erik Häggström d.y. plötsligt och sju år senare försattes handelshuset i konkurs. Den sista av släkten Häggström på Dalkarlså var fröken Ulrika Häggström. Hon avled 1925. Herrgårdsanläggningen har efter Häggströms tid renoverats vid ett par tillfällen, nu senast 1988, då delar av "gammelgården" med handelsboden iordningställdes.

Byggnader
Enligt Nordiska museets herrgårdsinventering på 1930-talet ger Dalkarlså "ett synnerligen gott prov på empiren sådan den tar sig uttryck i landsbygdens förnämare anläggningar".I herrgårdsanläggningen ingick också drängstuga, stall, ladugård, magasin,tvättstuga, bageri, vedbod, iskällare, sommarladugård och visthusbodar. Vid gårdsplanen placerades två lusthus, förbundna av en granallé. Park och trädgård anlades efter ritningar av J. A. Linder.

Husbonden
Det är svårt att hundra år efteråt göra sig en bild av Häggströmmarna och hur de uppfattades i bygden. Omdömena varierar. Om patron Erik Häggström d.y. och hans anställda berättas att "han höll dem i tukt och Herrans förmaning och satte dem i arbete". Patron blev en rådgivare och hjälpreda på orten "för alla som under brydsamma omständigheter hade behof av hans mogna omdöme", som det heter i en minnesruna. "Det var allmänt känt att brukspatron Häggström var som en far för sina arbetare och tjänare(...)det var sällan någon gick ohulpen från hans dörr", skriver Umebladet om förhållandena mellan patron och bygden.

Riksdagsmannen
Erik Häggström d.y. hade många allmänna uppdrag. 1869 invigdes han i riksdagens första kammare som liberal representant för Västerbotten. "Va stiligt det var då patron komme till Ratan med egen båt. Där mötte en fyra eller sex hästars droska och det var flaggor hela vägen. Det var storslaget" Så skildras Erik Häggström den yngres återvändo efter en vinter i Stockholm. Där hade han en stor festvåning där han och ibland familjen bodde delar av året.

Varvet
Det byggdes båtar i Dalkarlså redan i slutet av 1700-talet. Briggen "Tre Bröder" sjösattes 1797. Ett stort antal briggar, barkar och skonerter, kom att byggas i Dalkarlså som blev ett sjöfartscentrum med världskontakter. Fartygen seglade med laster av järn, trä, och glasvaror, tjära, smör m.m. mot Stockholm, England, Medelhavet och Amerika. 1855 byggdes ett nytt varv på Prästskär. Arbetsstyrkan uppgick till 60 á 70 man, timmermän, drivare, smeder, segelsömmare m.fl. yrkesgrupper.

Fest
Militärer, sjökaptener, förvaltare, tjänstemän och andra ansedda som "fint folk" sågs ofta hos Häggströms. De blev till exempel bjudna på bal efter skolterminens slut. Om höstarna, när sjöfarten upphört, hölls fest med alla hemmavarande sjökaptener.

Hushållet
Sköttes av en husmamsell som hade köksa, husa och pigor till sin hjälp. Vid fester och storhelger anställdes extra folk. Husfrun övervakade förberedelserna: "Patronessan satt på en stol och såg på då dom skurade och då skull det skures nio varv(...)det skulle vara vitt, vitt, vitt", berättas om bestyren.

Konkurs
"...min ömt älskade make Erik Häggström stilla och fridfullt afled på Dalkarlså lördagen 11 juli 1874 kl 6 t. 50 min. fm i en ålder af 52 år, 11 månader och 2 dagar, djupt sörjd och begråten af mig, 5 barn, slägt och vänner". Med dessa rader tillkännagav Maria Häggström sin makes plötsliga bortgång i difteri.

Pressen skrev:"En stor arbetsgivare och länets mest betydande affärsman har gått ur tiden".

Änkan Maria kunde inte driva det stora och komplicerade företaget, och ingen av sönerna var vuxen nog att efter sin far axla rollen som industriledare. Handelshuset försattes i konkurs 1871 och samma år avled Maria, bara 52 år gammal. Kanske hade konkursen kunnat undvikas om sterbhuset följt Erik Häggström d.y. uppmaning på dödsbädden att snarast avveckla rederirörelsen. Han anade förmodligen att ångfartygen var på väg att erövra haven.

Förening:

Bygdeå Hembygdsförening

Skapad av: (2012-04-25 13:35:24) Kontakta föreningen
Ändrad av: Bygdeå Hembygdsförening (2019-03-15 18:50:13) Kontakta föreningen