Föreningen


Bygdeå Hembygdsförening omfattar idag gamla Bygdeå socken. Föreningen bildades 1939 med huvuduppgift att dokumentera och förvalta det kulturhistoriska kapital som, såväl muntlig som skriftlig tradition, finns bevarat jämte de mer fysiska lämningarna i form av byggnader och andra objekt. Ett annat viktigt verksamhetsfält består i att skapa intresse för vår bygds historia hos en bred allmänhet.

Bland de många omsorger föreningen ägnar sin tid åt märks:
Bobacksgården, en äldre bagarstuga som 1953 flyttades till kyrkvallen vid Bygdeå kyrka. Den innehöll dekorativa väggmålningar som ansågs värdefulla. Väggmålningarna restaurerades under 1995-96.

Häggströmska handelsmuseet i Dalkarlså renoverades 1988 med bl.a. schablonmålningar från 1800-talet. I lokalerna finns en utställning som beskriver familjen Häggström och handelshuset.

Portlidret på Bygdeborg är en av Västerbottens äldsta byggnader från 1688-91. Vid indelningsverkets tillkomst blev Bygdeborg uppbyggd till kompanichefens bostad och portlidret blev kaptenens förrådsbyggnad. Flera renoveringar har utförts under åren. Idag arbetar föreningen inom stiftelsen med att göra portlidret mer musealt tillgängligt, med utställningar av främst militärhistorisk prägel.

Sommartid håller föreningen Bobacksgården och Häggströmska handelsboden öppna för allmänheten.

Förening:

Bygdeå Hembygdsförening

Skapad av: (2012-04-25 11:16:00) Kontakta föreningen
Ändrad av: Bygdeå Hembygdsförening (2019-03-15 18:48:34) Kontakta föreningen