Bygd och natur nr 4 2014

Sveriges Hembygdsförbunds tidskrift skapar debatt om hembygden och kulturarvet.

Säg vad du tycker om innehållet på BnDebatt.

Ur innehållet nr 4/2014

Folkmusik: För 200 år sedan, när välutbildade akademiker från städerna upptäckte landsbygdens musiktraditioner, uppstod begreppet folkmusik. Sveriges första tryckta samling av upptecknad folkmusik är Svenska folkvisor från forntiden (1814–1818). Forskare berättar att musiken ofta bestod av enkla melodier som spelades på enkla instrument. Idag är situationen en annan: instrumenten är bättre och musikerna ofta välutbildade. Samtidigt som folkmusiken idag är väl etablerad som musikgenre i grund-, folk- och högskolor är musiktraditionen fortfarande stark också bland amatörer. Vi får möta en riksspelman på nyckelharpa, en balladsångerska och en pessimistkonsult från folkpunkbandet Euskefeurat.

Porträtt: Vi möter Marie Länne Persson som spelar folkharpa, sjunger ballader sedan folkmusikvågen på 1970-talet och står bakom projektet Slakamusiken i ett av de viktigaste traditionsområdena för svensk folkmusik. Hon hoppas att musikskatten i Slaka ska inspirera alla musikintresserade att återanvända ballader och visor, i vardag och på fest.

Det lokalhistoriska material växer. Hembygdsföreningarna lagrar allt mer material. Sveriges Hembygdsförbunds statistik visar att föreningarna under 2013 hade 8 miljoner foton och 25 hyllkilometer arkivmaterial. Vad gör man med allt detta? Vi får möta några som arbetar med Bygdeband där det lokala kulturarvet görs tillgängligt för allmänheten.

Läs också Maja Hagermans krönika om att levandegöra lokalhistoria på webben, om SHF:s roll som remissinstans i arbetet med de nya distrikten, om vilka studiehandledningar och praktiska handböcker du kan beställa från SHF och mycket mer.

Var god ange källan när ni citerar oss!

Trevlig läsning!

Prenumerera på tidningen