Bygd och natur nr 1 2015

Sveriges Hembygdsförbunds tidskrift skapar debatt om hembygden och kulturarvet.

Säg vad du tycker om innehållet på BnDebatt.

Ur innehållet nr 1/2015

Staden som hembygd: En fjärdedel av bostäderna i Sverige består av en- och flerfamiljshus som byggdes 1965–1974 i det så kallade miljonprogrammet. Miljonprogramsområden i storstädernas förorter har ofta förknippats med sociala problem, men i Gårdsten i Göteborg vände man den negativa utvecklingen. Staden satsade ekonomiskt och de boende involverades i upprustningen. Idag är Gårdsten en mönsterförort med attraktiva, hållbara bostäder i en trivsam omgivning där de boende är stolta över sin hembygd.

Porträtt: Enligt arkitekten Erik Stenberg är det en samhällsekonomisk jättevinst att rusta upp miljonprogrammen och anpassa dem till dagens behov. Han menar att bättre och mer flexibla bostäder aldrig byggts.

Besöksmål tillgängliga för alla. Tio platser i Stockholms län är nu möjliga för synskadade och rullstolsburna att besöka tack vare projektet Tillgängligt landskap åt alla. Projektet har varit framgångsrikt och nu har även andra län visat intresse för modellen.

Läs också om Gallerior och kommersiella intressen i byggprocesserna, om SHF:s arbete inför jubileumsåret, ta del av Västerfärnebo hembygdsförenings berättelse och bild ur Bygdeband, och mycket mer.

Var god ange källan när ni citerar oss!

Trevlig läsning!

Prenumerera på tidningen