Maja Hagerman

Krönikor i Bygd och natur

”Filmen om offerplatsen vid Äverstaån”
Nr 4 2017. Ladda ner (pdf)

”Historieskatten i mitt linneskåp”
Nr 2 2017. Ladda ner (pdf)

”Gamla foton får ny publik”
Nr 1 2017. Ladda ner (pdf)

”Barnen behövdes som arbetskraft”
Nr 4 2016. Ladda ned (pdf)

”Vilda växter, vackra visor”
Nr 3 2016. Ladda ned (pdf)

”Lång kamp för tolerans och religionsfrihet”
Nr 2 2016. Ladda ned (pdf)

”Nytt flätas in i gammalt”
Nr 1 2016. Ladda ned (pdf)

”Skrivtips för berättare”
Nr4 2015. Ladda ned (pdf)

”Tekniken som förändrare”
Nr3 2015. Ladda ned (pdf)

”Spåren av en helig geografi”
Nr2 2015. Ladda ned (pdf)

”Gör lokalhistoria levande på webben”
Nr4 2014. Ladda ned (pdf)

”I hälarna på en rasbiolog”
Nr3 2014. Ladda ned (pdf)

”Kyrkan hade en nyckelroll”
Nr2 2014. Ladda ned (pdf)

”Gruvor i kulturlandskapet”
Nr1 2014. Ladda ned (pdf)

”Traditioner i ständig förnyelse”
Nr4 2013. Ladda ned (pdf)