Byggnader


Under årens lopp har ett antal byggnader flyttats till området. Under sommarmånaderna är här daglig servering och då byggnaderna står öppna för visning. Kommunens hantverkare har även sin försäljning här.

Beskrivning av byggnader:

Image

Parstuga (stora huset)
Parstugan består av två våningar och är från 1800-talets första hälft
som bondgård.

 

 

Image

Smedja
Smedjan är från 1760-tal, flyttad till hembygdsgården 1940

Image

Ladugård
Ladugård troligen från 1700-talet från Hägnen Mosshult i Bondstorps socken. Flytad till hembygdsgården 1959.
Inredd med jordbruksredskap och vagnar. Dörren till logen nås på traditionellt sätt genom stege.

Image

Bod
Bod i två våningar troligen från 1700-talet från Rastad och senare flyttad till Krängshult Byarums sn. Flyttad till Byarums hembygdsgård1967.
Inrymmer bl. a skolmuseum och snickarbod. Inrymmer skola och Snickarbod

Image

Avträde
Avträdet troligen från 1700-tal från Målen Byarums sn. Flyttad till hembygdsgården 1940

Image

Bod
Inrymmer kläder och en modell av Skogafors hammarsmedja. Flyttad till hembygdsgården 1991.

Image

 

Loftbod
Utskottsbod i två våningar från 1700-talets mitt, är ett timrat förrådshus i två plan för förvaring av mat och kläder. Idag förråd gräsklippare osv
Flyttad till hembygdsgården 1950 från Norrhult i Svenarums sn. På taket är uppsatt en ställning med vällingklocka.

Image

Ryggåsstuga
Ryggåsstugan med farstukammare troligen från 1700-talets första hälft
är ett envåningshus utan innertak och är den i Norden under äldre tider vanliga formen av bostadshus.
Stugan var bebodd på 1930-talet då den siste boende gick ur tiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Förening:

Byarums Hembygdsförening

Skapad av: (2012-10-30 17:59:15) Kontakta föreningen
Ändrad av: Byarums Hembygdsförening (2019-01-22 17:49:12) Kontakta föreningen