Styrelsen


Byarum Hembygdsförenings styrelse:
Oscar Smith-Oskarsson, Ann-Sofie Andersson, Christer Svensson
Lennart Andersson, Göran Lagerstrand, Bertil Magnusson, Håkan Gunnarsson, Christina Kjellén-Larsson, Tomas Larsson.
Carl-Gunnar Vidja.
Styrelseposter 2018 Byarum Hembygdsförening

Byarum Hembygdsförenings Redaktionskommittén för bok:
Magnus Dauhn (Sammankallande) Kåre Boberg, Gunlög Joakimson, Håkan Johansson, Christer Svensson, Gunilla Johansson, Oscar Smith-Oskarsson.

Byarum Hembygdsförenings almanackskommittén:
Lennart Andersson, Christer Svensson, samt två ledamöter från Magnisa Stuga.

 

Editerad av: Oscar Smith-Orskarsson (2020-04-06 16:17:02)