Föreningsinfo

Byarums hembygdsgård, Smultronstället i Småland

Strax söder om Byarums kyrka ligger Byarums hembygdsförening som bildades 1935. Området är rikt på fornlämningar och särskilt märks flera domarringar från järnåldern. En av de första uppgifterna de nybildade föreningen hade att arbeta med var att anlägga en hembygdsgård. Denna ligger i ett barrskogsområde med 250 åriga tallar. Området tillhörde i gamla tider Gärahovs gård. Gården förvärvades i början av 1900-talet av Munksjö AB. Några gamla byggnader anskaffades och flyttades till ett markområde söder om Byarums kyrka. Invigningen av den påbörjade hembygdgården skedde 1939.
Under åren har ytterligare byggnader flyttats dit. Idag sammanlagt 8 äldre knuttimmrade byggnader från 1700-taet och 1800-talet. Samt en nybyggd förrådsbyggnad och en handikapanpassad toalett. Samtliga äldre byggnader är inredda med gamla föremål.
Sedan början av 1970-talet bedriver föreningens damklubb dagligen servering i hembygdsgården under sommarmånaderna. Damklubben består av ca 90 damer. Området ligger mellan gamla E4:an och järnvägen Vaggeryd – Jönköping.
På området finns flera fornlämningar och gamla kolbottnar. Kolbottnarna är sedan det tiden då det fanns järnbruk i socknen. En blåsmaskin från Skogafors hammarsmedja finns också uppställd där. Denna hammarsmedja som var Smålands sista var belägen i Byarums socken. Idag äger hembygdsföreningen marken.

Föreningarna har samma bankinformation viktigt är därför att vara tydlig vid inbetalningar vad det gäller.
Bankkontonr. 8150 5 974 065 898

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter