Historik


By sockengille bildades år 1924. Initiativtagare och drivande motor redan från starten var författaren och hembygdsvårdaren Carl Larsson i By (1877-1948) och kretsen kring honom. Han var även den drivande kraften vid tillkomsten av By hembygdsgård (om denna - se ingångsfliken Om hembygdsgården). Syftet med gillet och hembygdsgården var från början att verka enligt principen "konservera forntiden och kultivera nutiden". Verksamheten har genom åren kommit att sprida traditionsmedvetande och historisk kunskap om livet i bygden i gamla tider, men man verkar även i samtiden genom att vara en samlingsplats för möten, kurser och fester. Således firas årets större, allmänna högtider såsom valborg, midsommar och jul på hembygdsgården och där hålls även bröllopsfester, dopkalas, gravöl m.m.

Sockengillet har även samarbete med andra föreningar och sammanslutningar i bygden såsom By utvecklingsgrupp och är även en av arrangörerna av den årligen återkommande aktivitetsveckan Slånkvicku i juli.

Under fliken Om sockengillet - organisation kan Du läsa om gillets sammansättning personellt sett, där styrelsen benämns tolvmannanämnden. Ordförande i nämnden betecknas ålderman och de övriga elva kallas bisittare. Av de senare har fem särskilda, fasta funktioner såsom vice ålderman, gilleskrivare, kassavårdare, bokstuguvårdare och samlingsvårdare. Härtill finns även en textilvårdare och en byggnadsvårdare. För att driva olika verksamheter på ett rationellt och effektivt sätt finns även ett antal kommittéer, se även här under fliken Om sockengillet - organisation.

 

Förening:

By Sockengille

Skapad av: By Sockengille (2013-08-09 16:17:48) Kontakta föreningen
Ändrad av: By Sockengille (2019-01-13 01:01:45) Kontakta föreningen