Organisation


Tolvmannanämnden 2019-mars 2020

Ålderman                Margareta Björk

Vice ålderman        Erik Solback

Kassavårdare         Britt-Marie Israelsson

Gilleskrivare           Annika Borg

Samlingsvårdare   Lisbeth Camara

Bokstuguvårdare  Ronnie Jensen

Bisittare                  Lena Ericsson

Bisittare                  Lars-Åke Eriksson

Bisittare                  Anders Larsson

Bisittare                  Karin Söderkvist

Bisittare                  Marianne Larsson

Bisittare                  Ulf Lahti

 

Kommittéer 2020-mars 2021

Redaktion Årsskriften: Börje Björkman (sammankallande, 0226-700 87), Ronnie Jensen (redaktör), Dag Nilsson, Bengt Söderqvist.

Årsstämma: Tolvmannanämnden.

Valborgsmässa: Tolvmannanämnden

Nationaldagen: Britt-Marie Nord (sammankallande, 070-498 29 98), Gun-Britt och Leif Artursson, Margareta och KurKerstin Fallhagen Andersson, t Liljegren, Lena och Roger Lind.

Midsommar: Lena Ericsson (sammankallande, 070-632 53 19), Kicki Ernfors, Margareta Ersson, Monika Johansson Danhög, Myra Windahl.

Sockengillets dag: Lena Ericsson (sammankallande, 070-632 52 19), Annika Borg, Kerstin Fallhagen Andersson, Britt-Marie Israelsson, Marianne Larson, Frida Larsson, Myra Windahl.

Medlemsfest: Tolvmannanämnden.

Julmarknad: Marianne Larson och Karin Söderkvist (sammankallande, 073-041 03 72 resp. 070-255 86 47), Carina Andersson, Åke Carlsson, Karin och Bengt Davidsson, Kerstin Falhagen Andersson, Ann Harrysson, Britt-Marie Israelsson, Sonja Nilsson.

Julstuga: Siv Ramsell-Westberg (sammankallande, 070-326 79 03) och Erland Westberg, Marianne Forngren, Christina Gustafsson, Marianne Karlsson och Bertil Larsson.

Det ryms flera krafter inom kommittéerna! Är det någon som känner sig hågad att rycka in går det bra att kontakta sammankallande för den aktuella kommittén.

 

 

 

 

Editerad av: Ronnie Jensen (2020-02-04 13:48:42)