Medlemskap


Välkommen att bli medlem i By sockengille!

Som medlem i By sockengille får du möjlighet att behålla kontakten med vår bygd, hålla dig uppdaterad om vad som händer, och du får också möjligheten att stödja arbetet för en levande gemenskap genom verksamheten i gillet och på vår hembygdsgård.

Medlemskap: För ständigt medlemskap i By sockengille inbetalas en medlemsavgift på 300 kr. Medlemskapet löper därefter så länge man önskar. För att bli medlem: skriv till [email protected], och ange namn och postadress. Därefter betalar du in 300 kr på bankgiro 5257-8218.

Om du byter adress, var vänlig och meddela detta på mejladressen ovan.

Årsavgift: En gång per år kommer en inbetalningsavi att skickas ut till alla medlemmar. Årsavgiften är 200 kr för enskild medlem eller 300 kr för en familj. Det är frivilligt att betala denna avgift. Vid erläggande av årsavgiften erhålles By sockengilles årsskrift, samt även exempelvis rabatt på hyra av gillestugan. Årsavgiften hjälper till att betala kostnaden för framtagande och utskick av årsskriften samt driftkostnader av hembygdsgården.

Övriga gåvor: Om man önskar att stötta sockengillets aktiviteter samt underhållet av hembygdsgården ytterligare får man gärna ge en gåva till By sockengille. Gåvor kan exempelvis vara i form av gamla ting, av ideella insatser och engagemang, eller i monetär form.

Hör gärna av dig till oss på [email protected] om du vill vara med och bidra på något sätt till en levande hembygdsförening!


Året med By sockengille

Under ett normalt verksamhetsår arrangerar By sockengille en rad större och mindre evenemang:

 • Julstugan hålls på tjugondagknut, med musik, fika och sånglekar.
 • Årsstämman hålls normalt i mars. Valborgsmässoafton firas på hembygdsgården, med sång, vårtal och fika. Vill man sedan besöka en brasa brukar den tändas i småbåtshamnen i Näs.
 • Nationaldagsfirandet den 6 juni brukar firas med musik, tal, underhållning och marsch till bruksparken i Horndal.
 • Vid vår vackra festplats på hembygdsgården arrangeras midsommarfirande, en familjefest med allt från korv och lotteri, till resning av midsommarstång och underhållning på scenen.
 • Varje år brukar vi anordna sockengillets dag, med lite olika upplägg. Kom gärna med förslag på hur vi kan arrangera en rolig och intressant dag för alla!
 • Under Slånkvicku sista veckan i juli brukar sockengillet slå upp portarna en dag för festligheter på hembygdsgården.
 • Under flera år har vi anordnat en skördemarknad i anslutning till södra Dalarnas skördefest, i september.
 • En medlemsfest anordnas under hösten, för alla de som varit aktiva i någon arbetsgrupp, eller i styrelsen.
 • Julmarknaden i november-december markerar slutet av verksamhetsåret.
 • Därutöver arrangeras öppna bild- och berättarkvällar, caféer, utställningar och mycket annat.

By sockengille är en förening som både håller liv i gamla traditioner och gärna har nya idéer. Alla arrangemang bygger på frivilliga insatser, och vi är väldigt glada över alla som vill engagera sig – i stort eller smått!

 

EU:s dataskyddsförordning (GDPR) – vad gäller för By sockengille?

Vi skyddar dina personuppgifter
Det är viktigt för oss inom By sockengille att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss.
Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. De namn vi har registrerade är bara för de ändamål som finns listade nedan och används bara i det syftet. Vårt register lämnas inte ut för att användas i något annat sammanhang. Ytterligare information finns på vår hemsida: www.hembygd.se/by.

Nya dataskyddsförordningen GDPR – vad som gäller för By sockengille
Detta är de typer av personuppgifter som vi hanterar och som berörs av den nya dataskyddsförordningen (GDPR):

 1. Medlemsregister och register över förtroendevalda
 2. E-postadresser för utskick av medlemsbrev
 3. Register över medverkande artister vid arrangemang

Varje person inom ovanstående punkter har anmält sitt namn, postadress och e-postadress för respektive ändamål. Vi har inga personnummer registrerade mer än inom tredje punkten. Inom punkterna 1 och 2 kan man när som helst anmäla att man inte vill finnas i vårt register längre och får då ett skriftligt meddelande från oss att vi tagit bort uppgifterna i vårt register. För anmälan om att inte finnas kvar i By sockengilles register kontakta By sockengille via e-postadressen [email protected]

Medlemsregister
Vårt medlemsregister används bara i ett syfte och det är att en gång om året skicka ut årsskrift och kallelse inför vår årsstämma. En Tolvmannanämnd, dvs. Sockengillets styrelse inklusive ersättare, har valts bland våra medlemmar där vi har adress, e-postadress och telefonnummer registrerade för varje styrelsemedlem för utskick av kallelse, dagordning m.m. För vissa av dessa finns namn, och ibland även telefonnummer eller e-postadress, med på hemsidan efter medgivande om detta. Namn på de personer som ingår i Sockengillets olika kommittéer finns hittills också redovisade.

E-postadresser
Vi har en grupp bland medlemmarna som anmält sin e-postadress för att ta emot medlemsbrev från oss. Det registret används bara för det ändamålet och lämnas inte ut till någon annan.

Medverkande vid våra arrangemang
Vid våra arrangemang lämnar medverkande uppgifter om namn, e-post, telefonnummer, personnummer och kontonummer för utbetalning. Studieförbundet Vuxenskolan administrerar arvodena och följer dataskyddsförordningen för behandling av personuppgifter.

Foton
Det händer att vi fotograferar vid våra arrangemang. Vi är alltid noggranna med att fråga om vi får fotografera och ifall vi får använda fotot på vår hemsida, i vår årsskrift, på Facebooksidan för By hembygdsgård, eller i något annat sammanhang innan vi publicerar.

Upprättat av By sockengilles Tolvmannanämnd den 13 januari 2019


 

Förening:

By Sockengille

Skapad av: (2012-06-18 08:13:04) Kontakta föreningen
Ändrad av: By Sockengille (2021-03-07 20:01:56) Kontakta föreningen