Medlemskap


Bliv medlem i By sockengille!
Tag kontakt med vår gilleskrivare (sekreterare) Annika Borg, e-post: [email protected], och uppge namn och adress.
Betala in 300 kr (ger ständigt medlemsskap) på bankgiro 5257-8218.
Det går även bra att ta kontakt utifrån uppgifterna under fliken "Kontakta oss".
Vid flytt, var vänlig anmäl adressändring via By sockengilles e-postadress, [email protected]

 

EU:s dataskyddsförordning (GDPR) – vad gäller för By sockengille?

Vi skyddar dina personuppgifter
Det är viktigt för oss inom By sockengille att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss.
Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. De namn vi har registrerade är bara för de ändamål som finns listade nedan och används bara i det syftet. Vårt register lämnas inte ut för att användas i något annat sammanhang. Ytterligare information finns på vår hemsida: www.hembygd.se/by.

Nya dataskyddsförordningen GDPR – vad som gäller för By sockengille
Detta är de typer av personuppgifter som vi hanterar och som berörs av den nya dataskyddsförordningen (GDPR):

  1. Medlemsregister och register över förtroendevalda
  2. E-postadresser för utskick av medlemsbrev
  3. Register över medverkande artister vid arrangemang

Varje person inom ovanstående punkter har anmält sitt namn, postadress och e-postadress för respektive ändamål. Vi har inga personnummer registrerade mer än inom tredje punkten. Inom punkterna 1 och 2 kan man när som helst anmäla att man inte vill finnas i vårt register längre och får då ett skriftligt meddelande från oss att vi tagit bort uppgifterna i vårt register. För anmälan om att inte finnas kvar i By sockengilles register kontakta By sockengille via e-postadressen [email protected]

Medlemsregister
Vårt medlemsregister används bara i ett syfte och det är att en gång om året skicka ut årsskrift och kallelse inför vår årsstämma. En Tolvmannanämnd, dvs. Sockengillets styrelse inklusive ersättare, har valts bland våra medlemmar där vi har adress, e-postadress och telefonnummer registrerade för varje styrelsemedlem för utskick av kallelse, dagordning m.m. För vissa av dessa finns namn, och ibland även telefonnummer eller e-postadress, med på hemsidan efter medgivande om detta. Namn på de personer som ingår i Sockengillets olika kommittéer finns hittills också redovisade.

E-postadresser
Vi har en grupp bland medlemmarna som anmält sin e-postadress för att ta emot medlemsbrev från oss. Det registret används bara för det ändamålet och lämnas inte ut till någon annan.

Medverkande vid våra arrangemang
Vid våra arrangemang lämnar medverkande uppgifter om namn, e-post, telefonnummer, personnummer och kontonummer för utbetalning. Studieförbundet Vuxenskolan administrerar arvodena och följer dataskyddsförordningen för behandling av personuppgifter.

Foton
Det händer att vi fotograferar vid våra arrangemang. Vi är alltid noggranna med att fråga om vi får fotografera och ifall vi får använda fotot på vår hemsida, i vår årsskrift, på Facebooksidan för By hembygdsgård, eller i något annat sammanhang innan vi publicerar.

Upprättat av By sockengilles Tolvmannanämnd den 13 januari 2019


 

Editerad av: Ronnie Jensen (2019-02-28 09:17:33)