Föreningen

Förenings styrelse och arbetsgrupp består av :

Sandra Marklund Ordförande

Camilla Burman Kassör

Lage Wigren Sekreterare

Carina Bjurman ansvarar för hemsidan

Solveig Sandgren, Carina Bjurman, Rolf Sandgren suppleanter

Hembygdsföreningens verksamhet startade i början på 1950-talet av några entusiastiska personer från Burträsk. Intresset för bevarande av vissa kulturbyggnader väcktes i bygden och föreningen köpte samt fick ett antal byggander som sattes upp på hembygdsområdet.

En stor del av verksamheten har under årens lopp handlat om att vårda och bevara de gamla byggnaderna och inventarier. För närvarande finns cirka 900 föremål insamlade från Burträskbygden.

Den enda kvarvarande stugan från den stora kyrkstadsbranden i Burträsk 1930 finns på området och är nu iordningställd och är öppen för visning sommartid.

Hembygdsområdet spelar en stor roll för aktiviteter av olika slag sommartid. Här hålls bland annat midsommarfirande, dansarrangemang, musik- och allsångskvällar, Burträskvsvängen med aktiviteter för barn, ungdomar och seniorer samt spelmansstämma. Området hyrs även ut till privata fester och guidning. Under juli månad drivs sommarcafé på området.

Katja Andersson

Höst nyttjas området bla till allsångskvällar, kreativ pysseldag ”Höstfint i trädgården” mm.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter