Om Burs Hembygdsförening


Åren 1931-32 genomförde arkeologen John Nihlén, sedermera professor, en utgrävning av järnåldershusgrunden "Stavars hus". Nihlén ivrade för en hembygdsförening med syfte att bevara en äldre tids kultur. Den 2 september 1931 fattades beslut att bilda Burs Hembygdsförening.
Tyvärr fick föreningen aldrig någon verksamhet utan upphörde snart.
1955 gjordes ett nytt försök att bilda en hembygdsförening i Burs. Den främsta anledningen var att präsgårdsladugårdarna "prästhäusar" skulle rivas. Åren 1963-65 lades nya spåntak på de tre medeltida längorna. Men även denna gång upphörde föreningen eftersom man inte hade någon fortsatt verksamhet.
1977 gjordes ett nytt försök att bilda en hembygdsförening i Burs. Gotlands kommun avsåg att sälja den gamla fattigstugan. Edmund Bjuresten, handlare i socknen, lyckades få köpa den för 500 kr. Han tog sedan initiativ till att nybilda Burs Hembygdsförening.
Man började med att renovera vedboden vid fattigstugan. Det gamla spruthuset, en gång förvaringsplats för socknens brandspruta, flyttades från sin ursprungliga plast vid sparbanken till fatigstugans tomt.
1979 renoverade föreningen en kvarn på Burgen som tillhörde Kärne, och ett nyttjanderättsavtal upprättades med ägaren Roland Nilsson.  Kvarnen på Burgen

Samma år skänkte arvingarna till Berta Pettersson, Flors, en medeltida grindstolpe som flyttades till fattigstugan. Burs fattigstuga

1980 fick Burs Hembygdsförening motta en förnämlig donation av styrelseledamoten Egon Klint, nämligen hans med möda hopsamlade Soide-muséet

 «

Image

 

Förening:

Burs Hembygdsförening

Skapad av: (2015-02-27 11:19:53) Kontakta föreningen
Ändrad av: Burs Hembygdsförening (2022-05-17 22:41:13) Kontakta föreningen