Bureå Hembygdsförening

Sven-Olof Andersson, BureåFotograf: Sven-Olof Andersson, Bureå

Bureå Hembygdsförening  www.burea-hbf.se

är en av länets mest aktiva hembygdsföreningar. Medelpunkten för vår verksamhet är vår vackra Hembygdsgård, centralt belägen i Bureå, mitt emot kyrkan.
Hembygdsgården hålls uppvärmd och öppen året om och används flitigt såväl sommar som vinter !

Målsättningen att göra Hembygdsgården och Hembygdsparken till en attraktiv plats och tillgänglig för alla åldrar är på väg att förverkligas. Redan för något år sedan fick vi en förfrågan från Skellefteå kommun, som ville fräscha upp lekparken med ny utrustning. Vi såg positivt på detta och lekparken har blivit en populär plats för mindre barn.

För att öka områdets attraktionskraft och bereda plats för studieverksamhet och utställningar av olika föremål, finns stora planer och ytterligare två byggnader kommer att uppföras i parken.

Arbetet med den sk. Annagården från 1832, som föreningen erhållit i gåva av Anders Kåmark i Södra Bergsbyn,  är redan i full gång och planeras att vara klar före årsskiftet. Den andra byggnaden ett sk. härbre, från Långviken, ska senare uppföras i parken.

Ytterligare ett projekt är också på gång och föreningen har nyligen sökt bidrag från Riksantikvarieämbetet för att kunna förverkliga planerna på en smedja, där smidesutrustningen från mästersmeden C A Eriksson ska inrymmas. Den ger möjlighet att uppmärksamma och visa den hantverksskicklighet inom smideskonsten, som Bureå kunnat erbjuda.

De tre byggnaderna kommer, när de är klara, att utgöra ett fint och värdefullt tillskott till det nuvarande byggnadsbeståndet.

Vi har som synes ett aktivt och spännande år framför oss och vi vill uppmana alla som på något sätt kan bidra, att ta kontakt med oss.

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter