Kontakt Funktionärer


De viktigaste funktionärerna:

Ordförande: Gustaf Edström, 0705-653630, [email protected]
Sekreterare: Maj-Gun Blomberg, 0703-450017, [email protected]
Medlemsregister: Gullbritt Thorsell, 0739-222099, [email protected]
Arbetslaget: Tommy Fholin, 0708-825095, [email protected]

 

Editerad av: Valter Möllerström (2019-05-30 08:28:48)