Hemskheter


Torpinventering

Hemskheter

2014 gav föreningen ut boken "Hemskheter i Bullaren". Boken beskriver olika brott begångna mellan 1850 och 1900 i Naverstad och Mo socken. Boken har sedan följts upp med flera, som beskriver brott dels  begånga i Hede, Lur, Kville, Svenneby och Bottna och dels i Lommeland, Hogdal och Tjärno socknar i Strömstad kommun. Källmaterial till böckerna kan du ta del av nedan. Materialet omfattar renskrivna domstolsprotokoll samt alla andra i målen ingående handlingar, såsom polisförhör, obduktionsprotokoll, attester m.m.

 

 

 

 

Förening:

Bullarens Hembygdsförening

Ändrad av: Bullarens Hembygdsförening (2021-02-11 14:17:53) Kontakta föreningen
Skapad av: Bullarens Hembygdsförening (2016-01-11 14:43:35) Kontakta föreningen